Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 26/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Trong ngày lễ Thánh Gia hôm nay, con đón nhận Lời Chúa với lòng biết ơn chân thành. “Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.” (Lc 2,22-40). Chúa Giê-su khơi gợi lòng sùng kính của thân mẫu Người, của Si-mê-ôn và An-na. Lạy Chúa, con xin được kết hiệp với Hài Nhi tuy nhỏ bé, khó nghèo, nhưng là Ánh Sáng thế gian luôn chiếu tỏ trong lòng con. Ngài đang nói gì với con? Vẫn còn đó những người đang khao khát được đón nhận nguồn Ánh Sáng ấy. Xin cho ánh sáng của Ngài được chiếu tỏa đến anh chị em xung quanh qua chính con. Lạy Cha, con xin dâng cuộc hành trình của mình và các giáo lý viên, xin Cha ban ân sủng để chúng con có thể làm chứng tá mới lạ cho Chúa Giê-su trong thế giới đầy chán chường này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this feast of the Holy Family, gratefully receive the Word. “Joseph and his mother were amazed at everything that was said about him” Lk 2,22-40. Jesus provokes the admiration of his parents, Simeon and Anna. Connect with what that little, poor Child who is nevertheless the light of the world arouses in you. What does he tell you? There are those who are thirsty to receive its light. You can be her channel for those around you. Offer your journey and ask catechists for the grace to give creative witness to Jesus in this disheartened world. Our father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại ngày sống và dành chút thời gian để chiêm ngắm Chúa Giê-su: “’Tôi nhìn Người, và Người nhìn tôi’ ….“Ánh sáng từ cái nhìn của Chúa Giê-su chiếu rọi đôi mắt của tâm hồn chúng ta; Ngài dạy chúng ta nhìn mọi thứ dưới ánh sáng của sự thật và lòng trắc ẩn của Ngài đối với tất cả mọi người ” (ĐTC Phanxicô). Chúa Giê-su có phải là Ánh Sáng trong ngày sống của con không? Ánh Sáng ấy gợi lên trong con điều gì? Con có phản chiếu lại Ánh Sáng ấy xung quanh con không? Trước khi tiếp tục ngày sống, con nguyện xin cho mình và các giáo lý viên có thể chiếu tỏa sống động sự tinh khôi của Đấng Phục Sinh. Con trở lại ngày sống với niềm hân hoan trong lòng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop walking and take some time to look at Jesus: “’I look at him and he looks at me’ … The light of Jesus’ gaze illuminates the eyes of our hearts; he teaches us to see everything in the light of his truth and his compassion for all men ”Pope Francis. Is Jesus the light of your day? What does that Light provoke in you? Do you reflect it around you? Before continuing, ask for yourself and for the catechists to be a living irradiation of the clarity of the Risen One. Get back on track with joy.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Con nhìn lại ngày sống của mình trong ánh sáng của Chúa và cảm tạ những ơn ban của Ngài. Tình yêu cốt là để phục vụ người khác. Nó luôn tươi mới, nó tự tái tạo chính mình vào mọi khoảnh khắc vì nó đáp ứng nhu cầu của người khác theo mỗi thời điểm thực tại. Đâu là cách mà con loan báo điều này? Liệu con có tìm kiếm những cách thức sáng tạo theo nhu cầu của những người lắng nghe con, hay con lại chăm chăm bước theo những cách thức rập khuôn? Lạy Cha, xin tháo gỡ cho con khỏi những ràng buộc, và đang khi chuyển tải đức tin, xin giúp con biết lan tỏa kinh nghiệm của chính mình với Ngài. Liệu con phải cải thiện điều gì vào ngày mai? Con cầu xin ân huệ cho điều này và viết ra những gì con đã quyết định. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Look at your day in the light of the Lord, thanking His gifts. Love manages to serve others. It is always new, it reinvents itself at every moment because it responds to the needs of others at the present time. How is your way of advertising? Do you look for creative ways according to the needs of those who listen to you, or do you stick to stereotypical ways? Free yourself from ties and when transmitting your faith, spread your own experience of God. What could you improve for tomorrow? Ask for grace for this and write down what you decided. Ave Maria

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao