Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-03-2022

🌺🌿TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌿
🌼☘️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌼☘️

Hôm nay là Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay, bài Tin Mừng thách thức chúng con: “đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15,11-32). Tình yêu và sự tha thứ của Ngài thật vô biên, Cha yêu ơi: điều duy nhất Ngài quan tâm là biết đến chúng con trong cuộc sống này! Tạ ơn Cha! Làm sao con có thể không nghĩ đến ý chỉ cầu nguyện mà ĐTC Phanxicô mời gọi các Kitô hữu bảo vệ sự sống? Xin Chúa Thánh Thần ban cho con sự can đảm để biết đặt mình phục vụ cuộc sống qua việc cầu nguyện và dấn thân vào xã hội. Lạy Cha chúng con…

🌼☘️WITH JESUS IN THE MORNING🌼☘️

Today is the 4th Sunday of Lent and the Word challenges us: “Bring the fattened calf, kill it, let us eat and feast, for my son here was dead and has come back to life, he was lost and he is found.” (Lk 15:11-32). Your love and your forgiveness are limitless, Lord: the only thing that interests you is to know us in life! Thank you! How not to think of the intention of this month with which Pope Francis invites Christians to promote the defense of life? May the Holy Spirit give us the audacity to know how to put ourselves at the service of life through prayer and social commitment. Our Father…

— ∞ + ∞ —

🌸☘️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☘️🌸

Nhiều người bị cuốn theo khái niệm vĩ đại mà thế gian bày tỏ: vĩ đại là người có nhiều tiền nhất, người có thành công, địa vị, quyền lực. Vậy mà Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa mọi sự của con, sự vĩ đại của Ngài lại đến trong đơn sơ của một máng cỏ, Ngài sống với người nghèo, Ngài đánh thức điều tốt đẹp của những trái tim đau khổ và cả những người giàu có đã khiêm nhường tìm kiếm Ngài. Nhìn lên Chúa Giêsu, xin cho con tìm kiếm sự cao cả được thể hiện bằng lòng tốt và tình yêu. Ước gì con cũng có thể trở nên vĩ đại trong mắt Chúa bằng cách tìm sống theo Tin Mừng.

🌸☘️WITH JESUS DURING THE DAY🌸☘️

Many are carried away by the concept of greatness that the world presents: great is the one who has the most money, who has success, status, power. Our great God and Creator of everything came in the simplicity of a manger, he lived with the poor, he awakened the greatness of the suffering hearts and also of the rich who humbly went looking for him. Looking to Jesus, let us be able to seek that greatness expressed by goodness and love. Let us be great in the eyes of the Lord by seeking to live the Gospel.

— ∞ + ∞ —

🍃🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍃🍃

Buổi tối đến rồi! Con xét mình nhìn lại ngày hôm nay. Điều gì đã thúc đẩy những cảm xúc hiện tại trong con. Con nghĩ lại bài Tin Mừng hôm nay (Lc 15,11-32), nơi người Cha vui mừng gặp lại người con mà không hề trách mắng nửa lời. Chúa cũng đang đợi con ư: con biết phải làm thế nào đây? Con sẽ thế nào đây? Con sẽ tự tin lao vào vòng tay Chúa chăng? Hay con sẽ lo lắng Chúa sẽ nói gì với con, con có thể vui mừng gặp lại Chúa không? Lạy Cha rất nhân lành, xin điều chỉnh trái tim con theo ý Cha và ban cho con Thần Khí. Ước mong sao ngày mai con sẽ biết yêu như Chúa yêu con. Lạy Cha chúng con…

The evening is here. What have I done with this day that is coming to an end? What feelings are inside me tonight, and what motivates them? I think back to today’s Gospel (Lk 15:11-32) where the Father rejoices at the return of his son without even reproaching him. The Father is waiting for me, too: what attitude will I have with him? Throw myself into his arms with confidence, be wary of what he is going to tell me, rejoice with him? Very good Father, adjust my heart to yours and give me your Spirit. I think of tomorrow with the desire to love as you love. Our Father…

🍀Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao🍀