Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trái tim con rộng mở chào đón ngày mới đến, và sẵn sàng lắng nghe tiếng Cha thì thầm nơi đáy tim, để lúa tốt mọc lên giữa cỏ lùng. “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” (Mt 13,36). Thiên Chúa biết chờ đợi; “Ngài nhìn cuộc đời mỗi người với lòng nhẫn nại và xót thương, không chỉ trông thấy sự dữ và ô uế tỏ tường hơn chúng ta nhiều, mà Ngài còn thấy những hạt giống tốt lành và vững tin hy vọng rằng chúng sẽ lớn lên” (ĐGH Phanxicô). Con sẽ kiên nhẫn nhìn nhận những người khác biệt với con, không mong ngóng sửa đúng mọi thứ hay tự tách mình. Với lòng nhẫn nại, con sẽ đạt được mọi thứ. Lạy Cha chúng con ở trên trời,….

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my heart to the new day, making myself available to hear the Lord’s voice in my heart so that the good grain grows among the bad. “Explain to us the parable of the weeds in the field” (Mt. 13:36). God knows how to wait; “He looks at the life of each person with patience and mercy, seeing much better than we can the dirtiness and evil, but also seeing the seeds of goodness and hope with confidence that they will grow” (Pope Francis). I will look patiently on those who are different than me, without desire to correct everything or distance myself. Patience achieves everything. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút khi chiều đến, và để con được gặp gỡ Chúa. Chỉ như vậy, con mới có thể bước ra và gặp gỡ những người lân cận. “Điều quan trọng là tạo ra không gian để gặp gỡ, không gian tạo nên những con người sẵn sàng đón nhận những điều khác biệt. Chúng ta hãy trang bị cho con em mình vũ khí đối thoại. Hãy dạy cho chúng biết chiến đấu cho cuộc chiến cao đẹp của nền văn hóa gặp gỡ!” (ĐGH Phanxicô). Đôi khi, con giữ khoảng cách với những người khác, những oán hận cũ hay những người con từng có xung đột, chính điều này làm con tê liệt và ngăn con đến gần người khác. Có ai đang chờ con đến gần hay trông mong một lời mời đối thoại nơi con?

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break in the evening, letting the Lord encounter me. Only this way will I be able to go out and encounter my neighbors. “What matters is to create spaces for encounter, spaces that build people who know how to welcome differences. Let us arm our children with the weapons for dialogue! Let us teach them the good fight for encountering others!” (Pope Francis) At times, we stay distant from other people, old resentments or those with whom we have had conflict, and this paralyzes us and blocks us from drawing near to one another. Who is waiting for me to draw near or waiting for an invitation for dialogue?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm trí và tập trung vào hơi thở. Con hồi tưởng lại ngày qua, phản tỉnh về những cuộc gặp gỡ của mình hôm nay. Con đã giao tiếp thế nào? Con có tinh thần đối thoại và cởi mở chăng? Con có tạo dựng mối quan hệ hay vẫn giữ khoảng cách và thờ ơ? Con ghi chú lại những điều đã khám phá và tìm cách để có thể cởi mở hơn với người khác trong những lần tương tác tiếp theo. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and focus on your breathing. Recall the day, thinking of the encounters you had and reflecting on how they went. How was your communication? Did you make room for dialogue and openness? Did you create relationships, or did you remain distant and indifferent? Did you promote connection above and beyond differences? Note the things you discover, and make a resolution to grow in openess to others in the next interactions you have. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao