Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, trong ngày mới này, xin hợp nhất trái tim con vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Con lắng nghe đoạn Lời Chúa hôm nay “Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13,10-17) Đâu là điều con nghe thấy được nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu? Tạ ơn Chúa Giêsu vì nhờ Bí tích Thánh thể, con được trở nên gần gũi hơn với chính Ngài và với anh chị em xung quanh, nhờ đó con thêm trân quý, cậy nhờ vào điều ấy và hăng say dấn thân cho Chúa Cha như Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Kind Father, here I am before you on this new day. Unite my heart to the Heart of your Son Jesus. I listen to your Word to begin this day. “Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it” (Mt 13:10-17). What am I able to see and hear thanks to my faith in Jesus? Thank you Lord Jesus for your Eucharist, which deepens my relationship with you and with my brothers and sisters so that I know how to put it at the center of my life and enter into your way of offering to the Father. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi đôi chút và lắng nghe lời dạy của ĐGH Phanxicô. “Để hiểu vẻ đẹp của Bí tích Thánh Thể, cha muốn bắt đầu từ một khía cạnh rất đơn giản. Thánh Lễ là lời cầu nguyện. Đó là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất, cao trọng nhất, linh thiêng nhất và đồng thời cũng là lời cầu nguyện ‘cụ thể’ nhất. Nơi đó, ta có thể gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa, qua Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Đó là sự gặp gỡ với chính Thiên Chúa.” Con tự hỏi những lời này đã đánh động điều gì nơi con, và giúp con nhận ra gì mỗi lần con tham dự Thánh lễ?

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break and listen to the words of Pope Francis. “To understand the beauty of the Eucharistic celebration, I want to start from a very simple aspect. The Mass is prayer. It is even the prayer par excellence, the highest, the most sublime and, at the same time, the most “concrete”. It is, in fact, the encounter of love with God, through his Word and the Body and Blood of Jesus. It is the encounter with the Lord.” Do these words of the Pope resonate with my experience?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Chìm vào sự thinh lặng nội tâm, con đến với Chúa và lắng nghe Ngài. Con cảm ơn Chúa vì ngày sống hôm nay. Thánh Lễ là hiện thân của tình yêu tối thượng, vậy hôm nay con đã mang tình yêu này tới người khác hay chưa? Con có là “của ăn” nuôi dưỡng tha nhân chưa? Hay con có gây khó dễ cho họ? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con bất trung, keo kiệt và ích kỷ. Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để ngày mai con sẵn sàng cho đi, yêu thương qua những cử chỉ đơn sơ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I enter into an inner silence to meet you, to listen to you. The mass is love given to the extreme. Thank you for this gift that is renewed every day! Have I been able to live this dedication in front of others today? Am I bread given to feed others, or am I an obstacle? I ask your forgiveness for the moments of infidelity and for my lack of generosity. Tomorrow I want to live giving life, loving in simple gestures. Give me strength, Lord! Hail Mary.