Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con hướng lòng con lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Con nhớ đến Thánh Monica, (mẹ của Thánh Augustinô) về ơn hoán cải đáng ngưỡng mộ và lòng trung thành cầu nguyện của bà cho con trai. Con kiên nhẫn đọc Tin Mừng Mát-thêu chương 25, câu 6: “Chú rể kia rồi! Hãy ra đón chàng!” Con tưởng tượng một cuộc gặp gỡ với Cha diễn ra trong lòng con. Con phản tỉnh lại: Liệu con sẽ gặp chàng rể như thế nào? Con sẽ mặc gì? Con muốn cảm ơn Chúa Giê-su về điều gì? Con suy nghĩ về những điều này, và chuẩn bị mình cho cuộc gặp gỡ ấy trong Thánh Lễ trực tuyến hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I raise my heart to Jesus and Mary. I remember St. Monica (mother of St. Augustine) in her admirable conversion and faithfulness to prayer for her son. Patiently, I read Matthew 25:6: “Behold the bridegroom! Come out to meet him!” I imagine an encounter with the Lord in my heart. I reflect: How will I encounter the bridegroom? What do I wear? What do I want to thank Jesus for? I consider visiting a nearby Church. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi một chút trong ngày với Chúa Giêsu. Trong Mattheu 25:13, Chúa yêu cầu, “hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” Thật tốt khi biết chắc rằng Chúa Giêsu sẽ đến! Ngài chưa bao giờ đến muộn, chưa bao giờ trì hoãn, nhưng luôn dõi theo, săn sóc và bảo vệ. Con sẽ hỏi rằng Chúa thấy con thế nào: con có đang thức hay đang ngủ? Con có nhận thức rõ được đời sống nội tâm của con không, con có đang phớt lờ hoặc phủ nhận các vấn đề của bản thân và vết thương của mình không? Với lòng khiêm nhường, con thinh lặng lắng nghe câu trả lời của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

I take a little break in my day with Jesus. In Matthew 25:13, the Lord asks, “stay awake, for you know neither the day nor the hour.” How good it is to trust that Jesus will always come! Never late, always on time while he keeps watch with me. I ask him how he seems me: Lord, am I awake or asleep? Am I aware, or do I ignore or deny my interior life, my problems, and my wounds? With humility, I welcome Jesus’ answer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ được bao trùm trong sự tĩnh lặng. Con cũng cho phép mình bước vào khoảng lặng cuối ngày, ghi nhớ, biết ơn những điều tốt đẹp đã nhận được từ Chúa: con người, thiên nhiên, cuộc sống của con. Nguồn cảm hứng của con là gì? Những suy nghĩ, lời nói và hành động của con bắt nguồn từ đâu? Con có để nguồn cảm hứng tốt đẹp đó lan toả ra bên ngoài không? Xin Chúa tha thứ cho con nếu con đã không đón nhận những gì Ngài đặt để trong lòng con. Xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để ngày mai con có thể sống và cư xử cách yêu thương hơn. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls, everything is covered in calmness. Allow yourself, too, to enter into the quiet of the ending day, remembering gratefully the good things you received from the Lord: the people, nature, your life. What was a source of inspiration for you? What was the constant source of your thoughts, words, and actions? Were you able to express your good inspirations, or were they cut off? Receive God’s forgiveness if you did not welcome what He placed in your heart and plan to behave in a loving way tomorrow with the help of the Spirit. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao