Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 27/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày sống mới lại đến để con có cơ hội được tôn vinh chúc tụng Người. “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” (Mt 25,20) Để đời mình được đơm hoa kết trái, trước hết con phải hiến dâng đời sống mình. Con dâng mọi sự hôm nay để cầu nguyện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng. Sáng danh…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Thank you, Father, for the opportunity this day to praise, reverence and serve. “Lord, you gave me five talents: here are five more that I gained” (Mt 25:20). For my life to bear fruit, I must give my life. I take this as a challenge for today. I offer my works for small and medium entrepreneurs, so that they can continue with their activity, at the service of the communities where they live. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu là bằng chứng tình yêu cao cả nhất (cf. Ga 15,13), và Đức Giêsu đã trao hiến mạng sống của Người cho tất cả mọi người, ngay cả cho kẻ thù của Người, để biến đổi trái tim họ. Điều này giải thích tại sao các thánh sử nhìn thấy giờ khổ hình thập giá của Đức Kitô là tột đỉnh của cái nhìn đức tin; đó chính là giây phút tỏa sáng chiều sâu và chiều rộng của tình yêu Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Ánh sáng Đức Tin, §16)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“If giving his life for his friends is the greatest proof of love (cf. Jn 15:13), Jesus offered his life for everyone, even for those who were enemies, to change hearts. This is why the evangelists place, at the hour of the Cross, the culminating moment of the gaze of faith: in that hour divine love shines forth in all its sublimity and breadth.” (Pope Francis, Lumen Fidei §16)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tìm đến một nơi yên tĩnh, hít thở thật sâu và lắng đọng tâm hồn. Hôm nay có điều gì khiến con cảm thấy hạnh phúc nhất? Con dành một vài phút để cảm nhận lại niềm vui ấy. Con biết ơn vì ngày sống hôm nay. Con đã sẵn sàng để bắt đầu ngày mai bằng việc lấp đầy trái tim mình với tình yêu để hiến trao nó cho tha nhân. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I look for a quiet place and breathe deeply. I calm my heart. What events today made me the happiest? I spend a few moments savoring this. I am grateful for the day I lived. I am ready to start tomorrow by filling my heart with love to give it to others. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao