Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 27/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Cha mời gọi con hòa vào lòng thương xót của Ngài. Như ông Gio-an và Gia-cô-bê, có lúc con cũng muốn tự mình thực thi công lý mà không nhớ đến lòng thương xót của Chúa Giê-su. Giờ đây, con để lời Chúa tự vấn mình: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.” (Lc 9,51-56). Con xin thực hiện thông điệp này bằng lời cầu nguyện đầy yêu thương, xin Cha soi sáng và trả lời cho những gì con đang thắc mắc và chưa thấu hiểu. Trong ngày hôm nay, con sẽ thực hiện sứ mệnh lòng thương xót và dâng Cha ngày sống này của con. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Give thanks for this day. The Lord invites you into his compassion. Like John and James, you may want to do justice on your own without remembering the mercy of Jesus. Allow yourself to be questioned now by his Word: “Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.” (Lk 9: 51-56). Rcieve this message in loving prayer, and ask for what you don’t understand and let Him answer you. How do you want to embody this mission of compassion in your day? Offer your day today for Him. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng để nghỉ ngơi giữa ngày. Hôm nay con cảm thấy thế nào? Đức Thánh Cha Phanxicô dạy: “Tôi muốn đề xuất một mẫu gương truyền giáo mới, là thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu – nhà truyền giáo, người dạy cho anh chị em mình yêu mến Thiên Chúa…; người dạy các giá trị; người truyền giáo là người hành động theo cách thế riêng của mình hầu làm cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của họ và lan truyền tinh thần tốt lành cho tha nhân.” Liệu qua cách hành xử, nụ cười, suy nghĩ hay cách nói năng của con có sự hiện diện của Chúa Giê-su không? Nắm lấy cơ hội này, con cầu xin ân sủng và tiếp tục tay trong tay bước đi cùng Chúa. 

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop for a break along the way of your day. How are you feeling today? Pope Francis has words for you: “I want to propose a new missionary model, an example of Saint Teresa of the Child Jesus: the missionary who teaches his brothers to love God, … who teaches values, the missionary who, in his way of acting, makes God present in his life and infects others with his good spirit.” Is your way of acting, laughing, thinking, or speaking that of Jesus? Take this opportunity to ask for this grace and continue along the path hand in hand with him.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Cuối ngày hôm nay, con muốn cảm ơn ai? Con ghi nhớ vào tim mình những khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày sống. Khi đưa ra quyết định, liệu con có đặt người khác làm ưu tiên không? Con có đối thoại, lắng nghe, thấu hiểu, và bày tỏ những cử chỉ tử tế không? Con đã giải quyết những sự khác biệt như thế nào? Không có lý do gì để làm tổn thương người khác. Chúa Giê-su đã chứng minh điều này. Con thực hiện khả năng yêu thương dành cho anh chị em con, chứ không chôn nó xuống đất. Con khát khao xây dựng một thế giới nhân văn và hòa bình hơn từ vị trí của mình. Kính mừng Maria… 

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Whot would you like to give thanks for today at the close of your day? Enter your heart to remember the most significant of today’s moments. In making decisions, did you put others as a priority? Did you give way to dialogue, listening, understanding, or kind gestures? How did you resolve the differences? There are no reasons to hurt others. Jesus proved this. Express the ability to love that He gave you for your brother, don’t keep it underground. Build a more humane and peaceful world from your place. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao