Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 27/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đánh thức tâm hồn mình trong buổi bình minh này với lời tạ ơn vì đức tin mà con đã được lãnh nhận từ các Tông đồ. Người môn đệ yêu dấu khi nhìn thấy ngôi mộ trống: “Người đã thấy và đã tin” (Ga 20,2-8). Khi đối mặt với những điều không thể giải thích và không hiểu được, con có nài xin sự trợ giúp của đức tin, hay con để bản thân bị cuốn đi theo những vẻ bề mặt? Con xin Chúa Giê-su tăng cường ánh sáng trong ánh nhìn của con, để con chiêm ngắm nơi tha nhân và những hoàn cảnh của mỗi ngày sống, rằng chính Người là Nguồn Sống làm tái sinh mọi sự. Con xin dâng hành trình hôm nay để cầu nguyện cho các giáo lý viên, để họ cũng nhận được ân sủng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Awaken your heart to this new dawn with thanksgiving for the faith received through the Apostles. The beloved disciple seeing the empty tomb “He saw and believed” Jn 20: 2-8. Faced with the inexplicable and disconcerting, do you ask for the help of faith or do you allow yourself to be carried away by appearances? Tell Jesus to reinforce in you the light of your gaze, to contemplate in the people and situations of every day, the Life Force that resurrects everything. Offer your journey for the catechists so that they also receive this grace. Our father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành một chút tĩnh lặng trong buổi chiều. Con hít thở và lắng nghe: “Việc chiêm ngắm không hệ tại đôi mắt, mà ở tâm hồn. Và tại đây, lời cầu nguyện có tác dụng, như một hành động của đức tin và đức ái, như “hơi thở” của tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Việc cầu nguyện tẩy rửa tâm hồn, và cùng với đó, nó cũng thanh lọc cái nhìn, cho phép sự thật từ quan điểm của người khác được đón nhận.” (ĐGH Phanxicô) Con có cầu nguyện bằng cả cuộc sống của mình không? Xin cho con dám để bản thân làm điềy ấy. Sự sống với Thiên Chúa tẩy rửa ánh nhìn của con để nhìn thấy mọi sự và mọi người từ góc độ tươi sáng hơn. Con nài xin ơn này cho bản thân và cho các giáo lý viên.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Cut out your afternoon with a moment of silence. Breathe and listen: “Being contemplative does not depend on the eyes, but on the heart. And here prayer comes into play, as an act of faith and love, as the “breath” of our relationship with God. Prayer purifies the heart, and with that, it also clarifies the gaze, allowing reality to be welcomed from another point of view. Pope Francisco. Do you pray your life? Give yourself this permission. Living with the Lord clears your gaze to see everything and everyone from a bright angle. Ask for this grace for yourself and for the catechists.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Đi hết một ngày, đâu là điều mà con phải tạ ơn? Đâu là điều phiền hà tới con? Tại sao vậy? Đâu là góc nhìn của con ngày hôm nay, là đức tin của con người hay là những tiêu cực? Lạy Cha, xin giúp con nhớ rằng “Mọi thứ được sinh ra từ tâm hồn cảm thấy mình được người khác nhìn đến với tình yêu. Vậy nên, thực tại được nhìn nhận với những mắt rất khác”. (ĐGH Phanxicô) Lạy Thiên Chúa là Cha, xin Ngài tha thứ nếu con đã lãng quên điểm mấy chốt này. Liệu con có thể dâng lên điều gì để có một góc nhìn phúc âm hóa hơn vào ngày mai? Con cầu nguyện cho các giáo lý viên khám phá ra những cách thức mới để nhìn thấy và truyền tải Chân Lý. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Go through your day. What do you have to be thankful for? What things disturbed you? Why? What was the perspective of your gaze today, human faith or pessimism? Remember that “Everything is born from there: from a heart that feels looked at with love. So reality is viewed with different eyes ”. Pope Francisco. Ask for forgiveness if you neglected this capital point. What do you propose to have a more evangelical angle of vision tomorrow? Ask for catechists to discover new ways of seeing and transmitting the Truth. Ave Maria

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao