Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰

⏰NGÀY 28/02/2022⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, trong ngày cuối của tháng Hai này, con mở rộng tâm hồn để được Cha nhìn đến và dâng lời cảm tạ vì những điều mà con lãnh nhận: những cuộc gặp gỡ, những bài học, và tất cả mọi điều. Xin để bản thân con được thử thách bởi tình yêu của Cha dành cho con: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,17-27) Cảm xúc nào được khơi gợi trong con? Khi khai mạc Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng con dọn tâm hồn và bán đi những thứ chiếm trọn trái tim để nhường chỗ cho Chúa và anh chị em mình. Hôm nay con cần phải từ bỏ điều gì để nhường chỗ cho người anh em con đang gặp khó khăn? Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho hoà bình tại Ukraine. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this last day of the month let the Lord look at you thanking you for what you received: encounters, learnings, everything. Let yourself be challenged by his love: “Jesus, fixing his gaze on him, loved him and said to him, “One thing you lack: go sell all you have and give it to the poor” (Mk 10: 17-27). What feelings arise in you? At the opening of the Synod, Pope Francis invites us to empty ourselves and sell what occupies the heart to make room for God and his brother. What do you need to leave today to make room for a brother in need? Offer up your journey. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

  Con dành một chút thời gian để ở lại với Chúa Giêsu. Trong suốt tiến trình của Thượng Hội Đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô dạy: “Tiến hành Thượng hội đồng có nghĩa là bước đi cùng nhau, theo cùng một sự hướng dẫn. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu: đầu tiên, Người gặp người đàn ông giàu có trên đường, sau đó lắng nghe những câu hỏi của anh, và rồi Ngài giúp anh ta phân định những gì anh ta phải làm để được hưởng sự sống đời đời. Gặp gỡ, lắng nghe và phân định: Cha muốn suy ngẫm về ba động từ đặc trưng cho Thượng Hội Đồng này.” Lạy Chúa, làm thế nào để con áp dụng ba động từ này vào cuộc sống hàng ngày của mình? Con thưa chuyện cùng Chúa, dâng lời cầu nguyện với lòng biết ơn các nữ tu đã thể hiện điều này trong đời sống thánh hiến.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Rest for a moment by pausing with Jesus. We are living through a time of Synod, Pope Francis tells us that, “To make a Synod means to walk together in the same direction. Let’s look at Jesus, who first met the rich man on the road, then listened to his questions, and finally helped him discern what he had to do to inherit eternal life. Finding, listening, discerning: three verbs of the Synod that I would like to dwell on.” How do you apply these three verbs in your everyday life? Discuss this with the Lord. Give thanks for those women who embody this in their lives and pray for them.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Với tâm tình của ngày cuối tháng hôm nay, con để lòng thinh lặng và tạ ơn Chúa. Con nhìn lại bản thân để khám phá từng bước đi của Chúa và những ân ban mình đã nhận được. Con muốn tạ ơn vì điều gì? Con có quan tâm đến mọi người để nhận ra món quà mà Chúa ban cho con nơi họ không? Con có hiệp thông với ý cầu nguyện trong tháng không? Con thành tâm xin Chúa tha thứ và phó thác mọi sự cho Chúa và Mẹ Maria. Con cũng dành cơ hội để cầu nguyện với lòng biết ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến, trân trọng sứ vụ và lòng can đảm của họ, để họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Enter the silence of your heart and close this month. Look inside yourself to discover the step of the Lord and the graces received. What do you want to appreciate? Do you pay attention to people to recognize the gift that God gives you in them? Did you take into account the monthly intention? Ask for forgiveness if you wish and surrender everything to the Lord and his Mother. Take the opportunity now to pray and give thanks for consecrated women, valuing their mission and courage, so that they continue to find new answers in the face of the challenges of our time. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao