Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới với lời Thánh vịnh: “Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.” (Tv 19,9) Con nhẩm đi nhắc lại lời Thánh vịnh và gẫm suy: liệu có điều răn nào xuất hiện trong trí nhớ và mang lại niềm vui cho con? Cùng hiệp thông với anh chị em trong mạng lưới cầu nguyện của ĐGH, con xin dâng Cha ngày sống này, xin Cha giúp con biết đặt Bí tích Thánh thể vào trung tâm đời mình. Bí tích này là “cội nguồn và cùng đích của đời sống Kitô hữu” (Công đồng Vaticanô II). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin my day with the words of the psalm: “The precepts of the LORD are right, rejoicing the heart. The command of the LORD is clear, enlightening the eye” (Ps 19:9) I repeat these words several times, and I ask myself: is there a commandment of the Lord that comes to my memory and gives me joy? I offer this day to the Father, in union with my brothers and sisters of the Pope’s Prayer Network, and ask Him for the grace to be able to place the Eucharist at the center of my life. This sacrament is the “source and summit of life Christian” Vatican II tells us. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đầu giờ nghỉ trưa, con tạm ngưng mọi việc và dành đôi phút ở bên Chúa. Con nhẩm theo những lời này của ĐGH “chính Chúa đã chữa lành chúng ta bằng sự hiện diện của Ngài, bằng của ăn và bằng Mình Máu Thánh Ngài. Bí tích Thánh thể là bài thuốc hữu hiệu chữa lành những phần hư tổn trong mỗi chúng ta.” Trong tháng cầu nguyện cho người Công giáo biết hướng cuộc sống của mình về Bí tích Thánh thể, liệu con đã thực sự tin rằng Bí tích này có thể chữa lành và giúp con mở lòng hơn? Xin mẹ Maria giúp con tìm ra câu trả lời.

WITH JESUS DURING THE DAY

At the beginning of this afternoon, I take a break from my activities and dedicate a few minutes to the Lord, making these words of Pope Francis my own. “It is He who heals us by his presence, by his Bread, by the Eucharist. The Eucharist is a remedy effective against the parts of us that are closed off.” In the month in which we pray for Catholics to make their lives more Eucharistic, do I believe that this sacrament can heal me and open my heart more? May Mary help me find out.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Đêm về, con lắng lòng và tìm về bên Chúa. Con xin tạ ơn Ngài! Điều răn yêu thương chính yếu Ngài đã dạy là “các con hãy đi và làm điều tương tự” khiến trái tim con thật hạnh phúc. Con cảm ơn Chúa đã mời gọi để con sống yêu thương như Ngài. Tuy có lúc con chông chênh ngả lòng, nhưng con tin mình có thể làm được điều ấy. Xin giúp con ngày càng biết thương yêu hơn. Con tự hỏi, vậy hôm nay con đã yêu thương ai hết mình chưa? Con đã là chứng nhân cho tình yêu của Chúa Kitô bằng cách san sẻ ơn Chúa, cùng phục vụ tha nhân với nụ cười trên môi chưa? Lạy Chúa, xin Ngài soi sáng và ban cho con trái tim biết yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng con. Con quyết tâm sống yêu thương hơn trong ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I enter silently inside myself and I find you, Lord. Thank you! Your main commandment of love to “go and do the same” makes my heart happy. And I thank you for the invitation to love. I am not always faithful, but I can do it. Help me and make me grow in love. Who have I been able to love today with all my strength? Have I been able to be a sign of the love of Christ by sharing my gifts and serving with a smile? Give me light, Lord, and give me your heart to love as you love us. I renew my commitment of love for tomorrow. Hail Mary.