Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Chúa Giê-su, trong tâm tình cảm tạ vì giờ khắc này, con nài xin Ngài ban ơn soi sáng cho ngày sống hôm nay của con. Tin Mừng Mát-thêu chương 25 đã ghi lại rằng: “Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh.” Con thinh lặng đôi chút để nhìn sâu hơn vào cụm từ “được giao ít”. Con tự hỏi chính mình: Con đã sống câu Tin Mừng này như thế nào? Đón nhận hay từ chối? Con có nhận ra những nén bạc nhỏ mà Chúa trao cho con trong đời mình, trong sinh hoạt hằng ngày của con không? Con sẽ trao đổi về vấn đề này với một người mà con tin tưởng. Lời của thánh Augustino nhắc nhở con rằng: “Kiêu ngạo gây nên chia rẽ, bác ái vun đắp tình hiệp thông.”Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I ask Jesus for light today, and I give thanks for this moment. The Gospel from Matthew 25 says, “Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities.” I focus on the small matters. I ask myself: How do I experience these words, do I accept them or resist them? Can I reocgnize the small matters in life, in daily living? I will discuss this with someone I trust. St. Augustine reminds us, “Pride creates division, charity fosters communion.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con hít vào thật sâu và thở ra cách chậm rãi, hình dung Chúa Giê-su và Mẹ Maria đang cầu nguyện với con lúc này. Trong dụ ngôn nén bạc theo Tin Mừng Mát-thêu chương 25, Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng: Thiên Chúa Cha trao cho mỗi người tuỳ theo khả năng của họ. Con nhẹ nhàng hỏi Chúa: Lạy Chúa, Ngài trao cho con nén bạc nào? Con có thể sinh lời ở đâu và với ai? Con thinh lặng lắng nghe, và ghi lại tên của những nén bạc con nhận được.

WITH JESUS DURING A DAY

I breathe deeply. I imagine Jesus and Mary praying with me in this moment. In the parable of the talents from Matthew 25, Jesus reminds us that the Father gives according to each person’s abilities. Calmly, I ask the Lord: What gifts are you giving me? Where and with whom can I grow these gifts? I try to name these gifts with words, and if possible, write them down.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong màn đêm tĩnh lặng, con hướng mắt lên Chúa, xét lại một ngày để nhận ra và tạ ơn vì những điều tốt lành con nhận được. Hôm nay, điều gì thu hút sự chú ý của con? Chúa và những anh em thân cận chăng? Điều gì lôi cuốn con? Các hành động của con hướng về tha nhân hay bản thân con? Kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó. Lạy Chúa, xin lượng thứ cho những khi con xem trọng vun vén vụn vặt hơn kho báu thực sự, phù hoa hơn sự vĩnh cửu. Con lên kế hoạch để ngày mai được canh tân hơn, và đưa những giá trị bên trong làm ưu tiên hàng đầu. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Concentrate your gaze and take a moment to recognize and appreciate the gifts you have received today. What caught your attention today? God and your neighbor? What captured your interest? Did your actions focus on the other or on yourself? Wherever you place value, that is where your heart is. Ask forgiveness if you put little things before true riches, or if you put temporary things before eternal things. Plan for tomorrow to be better, and let your interior values emerge. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao