Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 28/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Vào đầu ngày Chúa Nhật, con cảm tạ Cha vì những người đã làm chứng cho sự khiêm nhường trong cuộc sống thường ngày. “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,11). Con được mời gọi để trở nên khiêm nhường với con người thật của mình. Hôm nay, con sẽ không trốn tránh đằng sau những dáng vẻ sai lệch của lòng tự mãn: Con sẽ trở nên ánh sáng và minh bạch của Thiên Chúa trong cuộc sống của anh chị em con. Hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện của ĐGH, con xin dâng Cha sự thật để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

As I begin this Sunday, I thank the people who bear witness to humility in my life. “Everyone who exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted” (Lk 14:11). I am called to humility, to the truth of what I am. Today I will not hide behind false images of self-sufficiency: I will be God’s light and transparency in the lives of my brothers. In union with the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer my truth for the Pope’s intention for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Khát vọng thống trị, tinh thần thiếu đối thoại và thiếu minh bạch, các hình thức sống hai mặt, tình trạng trống vắng thiêng liêng, cũng như những tâm lý yếu đuối chính là mảnh đất màu mỡ để thói biến chất sinh sôi nảy nở”. (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô Hằng Sống, §98)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The desire for domination, the lack of dialogue and transparency, the forms of double life, the spiritual emptiness, as well as psychological weaknesses are the terrain on which corruption thrives.” (Pope Francis, Christus Vivit §98)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con dành đôi phút để nhìn lại những điều đã trải qua trong hôm nay. Con nhắm mắt và hít thở thật sâu. Những khoảnh khắc nào lấp đầy tim con với niềm vui và sự tràn đầy? Con đã giúp đỡ ai hôm nay? Con dành thời khắc này để ở lại với Chúa Giê-su. Con kể Chúa nghe về những nỗi lo lắng trong con, và sẵn sàng để phó dâng chúng cho Ngài. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I take a few minutes to collect what I experienced today. I close my eyes for a moment and take a deep breath. What moments filled my heart with joy and fullness? Who did I help today? I spend a few minutes alone with Jesus. I speak to the Lord about my concerns and I am ready to offer them. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao