-Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-11-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/11/2022⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới này, con nhận ra sự hiện diện yêu thương của Cha trong đời sống của con. Con tạ ơn Cha về những hồng ân Cha hằng rộng ban, và xin Cha thương trợ giúp các anh chị em …

The post -Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-11-2022 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.