Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận này mới hôm nay bằng việc trân trọng lời Chúa Giê-su mời gọi con đến gần Thánh Tâm Chúa, và con xin dâng hiến chính mình để phục vụ Ngài. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. (Lc 10,38). ĐGH Phanxicô đã nói rằng, “Mác-ta đã có món quà là lòng hiếu khách.” Và những lời của Chúa đã chỉ dẫn cô: “Mác-ta! Mác-ta ơi!…Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10, 41). Những lời này giúp Mác-ta nhận ra điều Ngài cần nơi chị. Con đã chào đón người lân cận thế nào? Con có dành thời gian cho những ai đang cần con? Hôm nay, con sẽ lưu tâm đến sự bình an qua hành động và lời nói của mình. Con xin cố gắng siêng năng phục vụ, nhưng không lo lắng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

I receive the new day, appreciating Jesus’ invitation to be near to His heart, and I offer myself to His service. “As they continued their journey, he entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him” (Lk 10:38). Pope Francis says that Martha “had the gift of hospitality.” The Lord’s words directed her: “Martha, Martha…” These words helped her put her heart in tune with How do I welcome my neighbors? Do I make time for those who need me? Today, I will lend attention to the peace that my actions and words convey. I will make sure to dserve diligently, but without anxieties. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian để tách mình ra khỏi những hoạt động thường ngày và điểu chỉnh lại bản thân cho những điều sắp tới. Con trở lại với việc nhìn lại nơi đáy tim, những người con đã chia sẻ ngày sống hôm nay. Họ là ai? Con đã từng đối thoại với họ thế nào? Có ai con đã lãng quên? “Việc tìm kiếm một sự khoan dung sai lầm sẽ phải nhường chỗ cho chủ nghĩa hiện thực và cởi mở để đối thoại. Những người tin vào điều này là những người trung thành với các nguyên tắc của mình, nhưng đồng thời vẫn thừa nhận rằng người khác cũng có quyền trung thành với các nguyên tắc của họ.” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp con tôn trọng mọi điều nơi tha nhân, bao gồm phẩm giá và quyền của họ. Xin cho sự hiện diện của con khiến họ cảm thấy rằng họ là những đứa con yêu dấu của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

I take a moment to distance myself from my daily activities and reposition myself for what is next. I return to review in my heart the people who have shared this day with me. Who are they? How have our conversations been? Who has escaped my memory? “The search for a false tolerance must surrender to realism and openness to dialogue, and those who believe in this must stay faithful to their principles while still recognizing that others also have the right to be faithful to theirs” (Pope Francis). “Lord, help me to respect everything in my neighbors, including their dignity and rights. May my presence make them feel that they are Your beloved children.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc ngày sống và nhìn lại những cuộc gặp gỡ con đã có từ buổi ban mai. Những cuộc gặp gỡ nào mang lại niềm vui cho con? Ai khiến con không ưa? Hay con có nghĩ rằng mình cần có sự tha thứ của ai đó không? Song hành cùng tha nhân là món quà từ Thiên Chúa. Con cảm thấy biết ơn vì những người đã đến trong cuộc đời con và con xin dâng họ lên cùng Chúa đêm nay. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close out your day. Review today’s encounters from the start of the day. Which encounters brought you joy? Who was not to your liking? Do you think that you need to ask anyone for forgiveness? To walk with others is a gift from God. Be thankful for the people in your life and offer them up this evening. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao