Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới mà Người đã ban cho con. “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7.6). Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở con về việc những phong tục có thể khiến con mất đi lòng nhân ái như thế nào khi chúng không được thiết lập tốt. Chúa Cha chú trọng đến việc tâm hồn con hướng về Người và những phong tục bên ngoài là những biểu hiện chân thực về Người. Đức Maria là một biểu tượng của Giáo hội lữ hành; con hãy cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu, để Giáo hội là một chuẩn mực về tiến trình hướng về phía trước trong dòng lịch sử.Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank God for this new day He has given you. “This people honors me with their lips, but their hearts are far from me” (Mk 7:6). Today, Jesus warns us how customs can dehumanize when they are not well founded. The Father is interested that my heart is devoted to Him so that external things are sincere expressions of Him. Mary is an icon of the pilgrim Church; let us ask for her intercession so that the Church is a model of how to proceed forward in history. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong khoảnh khắc này, ước gì kinh nghiệm về tình bạn với Chúa Giêsu, bắt đầu từ lòng biết ơn và sự sâu sắc mà chính Người dành cho con. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta, “ân sủng của Thiên Chúa thật gần gũi và dịu dàng”. Ước gì kinh nghiệm về sự gần gũi và sự dịu dàng khiến con nên gần gũi và yêu mến tha nhân. Trở lại với buổi chiều, cùng cầu nguyện trong tâm tình tạ ơn với các tập sinh Dòng Tên tại Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay là những thành viên đã viết những lời cầu nguyện cho tháng này. 

WITH JESUS DURING A DAY

In the passage of time today, may the experience of friendship with Jesus be one of gratitude and depth that He himself offers us. As Pope Francis tells us, “God’s grace is near and tender.” May the experience of nearness and tenderness make us near and loving to others. Return to your afternoon, praying in thanksgiving for the Jesuit novices in Argentina, Uruguay, Chile, and Paraguay that wrote these daily prayers this month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại ngày sống qua ánh mắt của Thiên Chúa và nhận ra những phúc lành mà con đã nhận được, con tạ ơn vì những ơn lành ấy. Điểm lại những suy nghĩ, lời nói và hành động mà con đã gieo vào cánh đồng đời mình hôm nay: Chúng là lúa mì hay cỏ dại? Trong gia đình con, những hoa trái nào mà con đã gặt hái? Hoa trái của bình an, niềm vui, hay sự hỗn loạn trong con và những người quanh con? Con xin Chúa ơn tha thứ nếu con đã không chịu nghiền nát để gặt hái hoa trái tốt nhất. Chuẩn bị mảnh đất màu mỡ hơn cho ngày sống mới của chính con và tha nhân.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review the day through God’s eyes and recognize the blessings you received, giving thanks for them. Bring the thoughts, words, and actions that you sowed in the field of your day: Were they wheat or weeds? In your family, work, coming and going, what fruits did you harvest? Fruits of peace, joy, or turmoil within you and your surroundings? Ask forgivness if you did not grow the best grain or did not allow the best harvest. Plan to be more fertile soil tomorrow for yourself and others.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao