Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 30/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con xin tạ ơn vì những thanh âm và ánh sáng của ngày mới này. “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24) Chúa Giêsu đã đến để tỏ bày tình yêu của Cha dành cho nhân loại. Hôm nay, con cũng xin theo chân Ngài mà làm cho những người quanh con biết về tình yêu cao vời ấy. Mọi hành vi, cử chỉ của con hôm nay xin được dâng lên Cha theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này, để Giáo Hội có thể tìm ra giải pháp cho những thách đố về đạo đức sinh học. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Thank you for the sounds and lights of this new day. “Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life” (Jn 5:24). Jesus came to make the Father’s love known to us, that throughout this day I too make Him known to those around me. I offer all my actions for the Pope’s intention for this month, for the Christian response to bioethical challenges. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Thiện chí muốn phụng sự Chúa chỉ ra rằng sự dâng hiến làm cho người ta trở nên cao quý hơn.” (Thánh Paulina) Khi phục vụ người khác là con đang phục vụ Chúa. Chính khi thoát ra khỏi chính mình, bỏ lại vùng an toàn của bản thân để phục vụ các anh chị em khác thì niềm vui sẽ ngập tràn tâm hồn con. Cử chỉ dâng hiến mà không mong đáp đền sẽ thay đổi con và những ngày tẻ nhạt thường lệ của con mỗi khi đến gần cuộc sống của những ai đang cần được giúp đỡ; Con sẽ trở nên bác ái hơn và cân nhắc kĩ càng hơn trước bất cứ sự lãng phí nào.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The good will to serve God shows us that donation ennobles the character” (St. Paulina). We serve God when we serve others. When we leave ourselves and our comfort zone to help our brothers and sisters, joy fills our hearts. The gesture of donating without expecting anything in return changes us and transforms our routine as we get closer to the reality of those in nee; we become more charitable and we think twice before committing any waste.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, con trở về với nội tâm tĩnh lặng và xét lại một ngày qua. Con cảm tạ Cha vì mọi sự con đã trải qua trong hôm nay. Hồi tưởng lại những nơi đã đi qua, cảm nhận của con là gì? Con có nhận ra Cha ở những nơi này không? Con có cảm thấy khó chịu hoặc phiền não chăng? Lòng con hoàn toàn hướng về Cha, xin vâng theo ý Cha trong mọi sự. Xin Cha chữa lành tội lỗi trong tâm hồn con. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I become present to myself. I become aware of my interiority. I am grateful for what I experienced today. I look at today, going through the places I’ve been. How did I feel in them? Did I feel the presence of God in any of them? Do I feel that any of these places make me uncomfortable or problematic? I surrender to God everything I have received and ask Him to repair what has been spoiled within me today. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao