Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con xin phó thác một ngày của con cho Chúa bằng lời cầu nguyện và tạ ơn. Con xin đặt dưới chân Ngài mọi sự cần được chữa lành, cần được Ngài thanh tẩy, và con lặp lại với trái tim mình: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch” (Mt 8, 1- 4). Con cũng cầu xin điều này cho những người mà con thường xuyên gặp gỡ và cho thế giới đổ vỡ này, cho nhiều người đang bị tra tấn vì thiếu lòng trắc ẩn. Con có thể làm gì trong môi trường của mình hôm nay để gieo lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chấp nhận bị tra tấn để cứu con? Con hành động và dâng lời cầu nguyện cho những nạn nhân bị tra tấn. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Commit your day to the Lord in prayer and thanksgiving. Put at his feet everything that needs to be healed, to be purified by him, and repeat with your heart: “Lord, if you wish, you can make me clean” (Mt 8:1-4). Ask this also for those people you see frequently and for this broken world, for many people suffer from torture due to the lack of compassion. What actions can you do in your environments today to sow the compassion of Christ, who accepted being tortured to save us? Do it and offer it for the victims of torture. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Vào buổi chiều cuối cùng của tháng 6 này, con nhìn lại mỗi ngày trong tháng, xem lại điều gì là quan trọng nhất đối với con? Chào đón tha nhân; hỏi tên, gặp gỡ và lắng nghe họ. Đây có phải là những thái độ mà con đã cố gắng trau dồi không? Hôm nay, con vẫn còn thời gian để cố gắng bộc lộ điều mà người ở bên cạnh con cần nhất. Đó sẽ là cách con đóng góp cho ý cầu nguyện mà con và anh chị em con đã hiệp lòng cả tháng nay. “Chúng ta hãy mở rộng tầm mắt để nhìn vào những đau khổ của thế giới, những vết thương của rất nhiều anh chị em bị tước đoạt phẩm giá, và chúng ta hãy cảm thấy bị kích động khi nghe tiếng kêu cứu của họ” (ĐGH Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

On this last afternoon of June, return to each day of the month, reviewing what was most important to you. Welcome your neighbor. See him. Listen to him. Know his name. Are these the attitudes that you have tried to cultivate? You still have time today to try to embody what the person who is by your side needs the most. It will be your way of contributing to the intention for which we have prayed all this month. “Let us open our eyes to look at the miseries of the world, the wounds of so many brothers and sisters deprived of dignity, and let us feel provoked to hear their cry for help” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Hôm nay, vào ngày cuối cùng của tháng, con tạ ơn Cha vì cuộc hành trình mà con đã thực hiện. Con cảm ơn vì những trái ngon trong cuộc sống của con. Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, con cũng nhận ra “căn bệnh phong cùi” đang làm chậm lại cuộc sống của con. Con xin Chúa tha thứ vì đã chống lại ân sủng của Ngài. Con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn muốn điều tốt thực sự cho con. Con quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi của mình, và con xin Ngài ban cho con ơn can đảm để yêu mến Ngài. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Today, on the last day of the month, I thank the Lord for the journey I have made. I give thanks for the fruits in my life. In light of today’s Word, I also recognize the leprosy that slows down my life. I ask the Lord for forgiveness for resistance to His grace. I thank you because you want my true good. I make the resolution to overcome my fears, and I ask him for the grace to give me the courage to love Him. Hail Mary