Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con hân hoan chào đón Chúa Nhật này, trong tình hiệp nhất với tất cả các anh chị em Kitô hữu. Con xin dâng ngày sống lên Chúa khi nghe dụ ngôn hôm nay. “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” (Mt 13,44-52). Vậy thì kho báu mà môn đệ Nước Trời sở hữu là gì? Đó chẳng phải là chính Chúa Giêsu, Đấng mà con phải chào đón theo một cách luôn mới mẻ, ngay cả khi con nghĩ rằng con đã biết tất cả về Người sao? Lạy Chúa, xin phép Thánh Thể của Chúa biến đổi mối tương quan của con với Chúa và với anh chị em con. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome this Sunday with joy, in union with all my Christian brothers and sisters. I offer it to the Lord while listening to today’s parable. “Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old” (Mt 13:44-52). What then is this treasure that the disciple of the Kingdom possesses? Wouldn’t it be Jesus himself, whom I have to welcome in an ever new way, even if I think I already know all of him? Lord, may your Eucharist transform my relationship with You and with my brothers and sisters. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chúa nhật, ngày của mặt trời, ngày của Chúa… Không có Chúa Kitô, buộc phải bị chi phối bởi sự đơn điệu của cuộc sống thường nhật, với những lo lắng và sợ hãi về ngày mai. Khi con gặp Chúa vào Chúa Nhật, con được thêm sức mạnh để sống ngày hôm nay với lòng tin tưởng và can đảm để tiến bước với niềm hy vọng. Đây là lý do tại sao các Kitô hữu đến và gặp Ngài vào Chúa Nhật, lạy Chúa, trong việc tham dự vào Bí tích Thánh Thể (ĐGH Phanxicô). Đối với con, Chúa Nhật có phải là một ngày giống như bất kỳ ngày nào khác không, và nếu không, con muốn tách biệt ngày đó ra sao?

WITH JESUS DURING THE DAY

Sunday, day of the sun, day of the Lord… Without Christ, we are condemned to be dominated by the monotony of everyday life, with its concerns and the fear of tomorrow. The Sunday encounter with the Lord gives us strength to live today with confidence and courage and to move forward with hope. This is why we Christians go to meet the Lord on Sunday, in the Eucharistic celebration (Pope Francis). Is Sunday for me a day like any other, and if not, how do I like to single it out?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay, vì sự nghỉ ngơi, vì những cuộc gặp gỡ, và vì những niềm vui và nỗi buồn mà hôm nay mang đến. Xin giúp con trong giây phút thinh lặng này để tôi luyện trái tim con khi ngẫm về những điều Chúa đã cho con được sống. Hôm nay con đã đặt kho báu của mình ở đâu? Con đã đặt sự chú ý của mình ở đâu? Xin cho ánh mắt con không lìa khỏi Ngài. Xin cho con sống vì Chúa và phục vụ tha nhân. Cho con biết trung thành trong sự nghèo khó. Con cầu nguyện cùng Mẹ Maria..

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you Lord for this day, for its rest, for its encounters, and for the joys and sorrows it brings. Help me in this moment of silence to iron in my heart what you gave me to live. Where did I put my treasure today? Where did I place my attention? May my eyes not turn away from You. May I live for You and in the service of others. Make me faithful in my poverty. I pray to you Mary.