Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-08-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/08/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một kho báu giấu trong cánh đồng. Một viên ngọc trai có giá hời. Đúng vậy! Con là người thương gia đang tìm kiếm chúng. Con là người mà Chúa Giêsu đã mời gọi, và trong Ngài, con khám phá ra sức mạnh để bán đi tất cả mọi thứ. Con đang khám phá cuộc sống mà con khát khao ở Nước Trời. Con tưởng nhớ những người, chẳng hạn như thánh Rôsa Lima, đã ở lại trong “niềm vui khi tìm được kho báu trong ruộng, chứ không phải cái giá bỏ ra cho cả cánh đồng”. Qua lời chuyển cầu của Thánh Rôsa Lima, xin Chúa Giêsu cho Giáo hội nhiều tín hữu ngập tràn niềm vui này: niềm vui Tin Mừng. Lạy cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A treasure hidden in a field. A pearl of great price. Yes! I am that man and that merchant who go searching. I am the one who Jesus called, and in Him I discover the power to sell everything. I am discovering that life which I desire in the Kingdom of Heaven. I remember those who, like St. Rose of Lima, live out these words “for the joy it gives them.” Through the interecession of St. Rose, our sister, I ask Jesus that the Church be filled with men and women with this joy: the joy of the Gospel. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con trở lại cùng Chúa, tạm gác lại nhịp sống hối hả hàng ngày, và mang trong lòng một niềm tin chắc chắn: Chúa Giêsu, sự sống của con ở đây trong giây phút này. Con lắng nghe những điều bên trong tâm trí mình và cảm nhận mong muốn được lớn lên trong tình bạn với Ngài. Trong lòng con thấy Ngài luôn nhìn con với ánh nhìn trìu mến. Ánh mắt ấy nhìn vào sâu trong con và nói: “Ta đến để cho con được sống và sống dồi dào. Đừng sợ. Ta luôn ở bên con.” Con tiếp tục ngày sống và đón nhận sự sống mà Chúa đã ban tặng.

WITH JESUS DURING A DAY

Here I am again. I slow down the daily hustle and bustle a bit, and I bring this certainty to my heart: Jesus my life is here in this moment. I listen to the inner workings of my mind, and I feel the desire to grow in friendship with him. In my heart I see him looking at me, always with goodness. His look shouts into me: “I came that you might have life and have it abundantly. Do not be afraid. I am with you always.” I go back to my afternoon and welcome in my heart the life that the Lord has gifted to me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xóa tan mọi lo lắng khỏi tâm trí để nhìn sâu vào nội tâm mình. Con ôn lại tất cả những điều tốt đẹp hôm nay và cảm ơn Chúa vì điều đó. Khoảnh khắc nào con thấy bình an? Con đã làm gì khiến mình mất đi sự bình an đó chăng? Con đang theo đuổi loại bình an nào? Thầm nhắc bản thân hãy luôn nhớ rằng: Con sẽ không tìm thấy sự bình an từ bên ngoài bản thân, nhưng chính từ trong trái tim mình. Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha nếu con tìm kiếm sự bình an ở nơi khác: trong các hoạt động, con người, giải trí; bởi con chỉ có thể tìm được bình an trong sự thinh lặng mà thôi. Con dâng mọi sự cho Chúa và xin Ngài gieo vào lòng con hạt giống của sự bình an. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Clear all worries from your mind so that you can enter into yourself. Review all that was good for you today and thank God for it. What were your moments of peace? What did you do to lose that peace? What sort of peace are you after? Remember that you will not find peace outside of yourself, but in your heart. Ask forgiveness if you searched for it elsewhere: in activities, people, distractions; things you can only find inside in silence. Leave everything to God and ask Him to be a seed of peace. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao