Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 30/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, khi đón chào ánh bình minh đang ló rạng, con thấy biết ơn về sự sống của những người trong gia đình con. “Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4, 31-32). Lời Chúa chính là nguồn vui và nguồn hy vọng. Ngày hôm nay con sẽ nói những lời quan tâm đến mọi người xung quanh. Con xin dâng những hoạt động của con cho ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng 8 này, để những doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm thấy ý nghĩa cần thiết để tiếp tục những hoạt động của họ, hầu phục vụ cộng đồng nơi họ sống. Sáng danh….

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I am grateful for the lives of people in my family. “Jesus then went to Capernaum, in Galilee, and taught there on the Sabbath. Those who heard him were amazed at his teachings, because he spoke with authority. » (Lk 4, 31-32). The Lord’s words are a source of joy and hope. Today I will have words that take care of those around me. I offer my actions for the Pope’s intention for this month, so that small and medium-sized entrepreneurs find the necessary means to continue with their activity, at the service of the communities where they live. Glory be

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Giá trị của việc chứng tá không có nghĩa là phải thinh lặng. Tại sao không nói về Đức Giêsu, tại sao không kể cho người khác biết rằng Người ban cho chúng ta sức mạnh để sống, thật là tốt để kể về Người, thật tốt cho chúng ta suy niệm về Lời của Người?” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Chúa Kitô Hằng Sống, §176)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The value of witnessing does not mean that one should remain silent. Why not talk about Jesus, why not tell others that He gives us strength to live, that it is good to talk to Him, that it is good for us to meditate on His words?” (Pope Francis, Christus Vivit §176)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con cảm tạ Cha về ngày sống đang dần khép lại. Con dành chút thời gian để hồi tưởng lại cách con đã sống, và hướng đi con đã bước theo trong hôm nay. Con cảm thấy như thế nào vào lúc này? Con suy xét xem liệu những quyết định nào đã mang con đến gần hơn với Chúa. Con lập một quyết tâm giúp định hướng tốt hơn những quyết định của mình với lòng trung thành bước theo Chúa Giêsu vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I thank you for this day that comes to an end. I take some time to remember how I lived it and what direction I followed throughout the day. What decisions did I make today? What do I feel now as I look at those moments? I reflect on whether what I have decided has brought me closer to God. I make a resolution to better guide my decisions in the faithful following of Jesus tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao