Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 30/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con mở lòng mình chào ngày mới với lòng biết ơn. Tin Mừng hôm nay chia sẻ về nữ ngôn sứ An-na không thể giữ kín niềm vui của bà được: “bà nói về Hài Nhi cho hết những ai mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.” (Lc 2,36-40) Nếu con khám phá ra sự hiện diện của Chúa Giê-su trong tâm hồn mình thì con sẽ không thể cưỡng lại được, chính việc không thể cưỡng lại khi con chia sẻ những mong ước tròn đầy của mình sẽ được loan ra. Con bước vào tâm hồn mình với niềm vui nơi con để lan tỏa niềm vui đến người khác. Con xin dâng Chúa ngày sống để cầu nguyện cho các giáo lý viên trở nên nhân chứng bằng chính cuộc sống của họ, là một Tin Mừng sống động và canh tân. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open yourself grateful to this new dawn. The good news is shared. The prophesy Anna could not keep her joy discovered: “she spoke about the Child to all those who were waiting for the redemption of Jerusalem.” Lk 2, 36-40. If you discover the Presence of Jesus in your heart you will not be able to resist, the announcement will be made by itself, as when you share with yours your fulfilled wishes. Enter your heart to infect others with the joy that inhabits you. Offer your day so that the catechists witness with their own lives a living and renewing Gospel. Our father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành vài phút để nhìn lại ngày sống. Khi con trò chuyện với Chúa Giê-su, “vấn đề không phải là đưa ra toàn bộ Giáo Lý, cũng không phải đánh đồng cuộc trò chuyện với nhiều đề tài. Vì ở đây cuộc trò chuyện cũng có giá trị khi ‘không quá nhiều kiến thức được nhồi nhét và làm thỏa mãn linh hồn, nhưng là cảm giác và yêu thích những sự bên trong tâm hồn.’ Chất lượng thì quan trọng hơn số lượng ‘… mục tiêu là để giúp đỡ tha nhân ‘dấn thân cho một hành trình lâu dài với sự động viên và niềm tự do lớn lao’”. (ĐGH Phanxicô) Điều gì đánh động con nhất? Thông điệp của Chúa Giê-su gửi gắm cũng là điều con muốn lan truyền, và con sẽ truyền tải nó bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt thành của chính con.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a moment to reflect. When you communicate Jesus, “it is not a question of giving the entire Catechism, nor of saturating them with too many topics. Because here it is also valid that “not much knowledge is fed up and satisfies the soul, but the feeling and liking of things internally”. Quality is more important than quantity ”… the objective is to help the other“ to commit themselves to a lifelong path ´with great courage and liberality ”. Pope Francisco. What resonates with you the most? make the message of Jesus yours and you will transmit it from the experience and with enthusiasm.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Bước vào giây phút cuối ngày trong tĩnh lặng. Con ghi nhớ và tạ ơn Cha vì những chi tiết trong ngày sống của con. Con hồi tưởng lại những lời nói và những thái độ của con. Có phải đó là điều mà Chúa Giê-su mong muốn? Con đã để Người là Đấng mà con nhìn thấy và trò chuyện qua mắt và miệng của con? Con đã chấp nhận lời mời gọi của Người cho một tình bạn cá vị? Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không muốn làm gì mà không có con. Người tặng cho con Thần Khí của Người và bày tỏ tình yêu bạn hữu của Người trên toàn bộ con người con, nhờ đó mà biểu lộ tình yêu đối với thế giới bằng một cách thức mới. Lạy Chúa, xin Ngài thứ tha nếu con lầm lỗi và con viết ra dự định cho ngày mai. Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Enter the calm of the day that ends. Remember and thank God for the details he had with you. Review your words and your attitudes. Was it those of Jesus? Did you let Him be the one to look through your eyes and speak through your mouth? Did you accept his invitation for personal friendship? Keep in mind that the Lord does not want to do anything without you. He gives you his Spirit and is counting on you to express his love of friendship to the world in a new way. Ask for forgiveness if you feel the need and write down what you plan for tomorrow. Pray for the intention of the month. Ave Maria.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao