Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con mừng lễ thánh Inhaxiô thành Loyola, đấng sáng lập dòng Chúa Giê-su. “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33). Thánh I-nhã đã gặp Chúa nơi sự yếu đuối của thánh nhân, qua một vết thương có thể khiến ngài phải trả giá bằng tất cả những gì ngài muốn trong đời. Qua đó, Chúa đã làm cho thánh I-nhã trở nên mạnh mẽ, và mời gọi ngài hướng đến sự hoán cải đã thay đổi cuộc đời ngài từ đó. Con có nói với Chúa về những giới hạn của bản thân con không? Niềm tin của con có đủ để con dám từ bỏ những thứ khiến con cảm thấy an toàn không? “Xin cho mọi sự đều vì vinh danh Thiên Chúa hơn.” Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for this new day where we celebrate St. Ignatius of Loyola, founder of the Society of Jesus. “In the same way, everyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple” (Lk 14:33). The Lord encountered St. Ignatius in his limits, in a wound that would cost him all he wanted in life. Through that, the Lord made him strong and called him to a conversion that changed his course. Do I talk to the Lord about my personal limits? Do I have enough trust to renounce the things that keep me secure? “May everything be for your greater honor and glory.” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thánh Inhaxiô thành Loyola mời gọi chúng ta khám phá sự hiện diện thực sự của Chúa qua mọi sự trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi người, sự vật và mỗi hoàn cảnh là một món quà của tình yêu thương Thiên Chúa tặng ban. Tình yêu của Chúa là thật và nhập thể qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Hôm nay, con sẽ dành thời gian để suy ngẫm điều này trong thinh lặng. Con nhìn, lắng nghe và tận hưởng tất cả những điều con đã nhận được từ Chúa. Với biết bao hồng ân tuôn đổ như thế, xin cho con cũng biết hiến dâng chính mình nên như món quà cho những người xung quanh con.

WITH JESUS DURING THE DAY

St. Ignatius of Loyola invites us to discover the real presence of the Lord through everything in our lives. People, things, and each situation is a gift of God’s love. The Lord’s love is real and incarnate through all the circumstances of our lives. Today, I will take time to contemplate this in silence. Looking, listening, and enjoying all the things I have received from the Lord. I only retain enough to offer myself as a gift for all those around me.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa một ngày nữa lại trôi qua. Con lắng đọng tâm trí và thinh lặng từ bên trong. Hôm nay con đã nhận được những ân huệ đặc biệt nào? con rất biết ơn về điều đó. Mọi thứ trong tạo vật, bao gồm cả con, đều là biểu hiện của tình yêu thương của Chúa. Con có nhận thức được tình yêu đó trong ngày hôm nay? Con có dừng lại để thưởng nếm một chút không? Con có thể hiện tình yêu thương đó một cách cụ thể bằng những hành động yêu thương, chào đón, vui tươi với tinh thần phục vụ không? Hãy nhớ lấy vài điều đang đánh động tâm trí con và cố gắng hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be thankful for this day that is coming to a close. Calm your mind and become calm on the inside. Are there any special graces that you received today? Be thankful for them. Everything in creation, including you, is an expression of God’s love. Are you aware of that love during the day? Do you stop to savor it? Do you express that love in good humor with loving, welcoming, joyful, service-filled actions? Make note of the things that stick out to you and resolve to grow in love tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao