Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08-2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 31/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Thật tốt lành biết mấy khi con được thức giấc trong sự hiện diện của Thiên Chúa! “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43). Con chuẩn bị mình sẵn sàng cho Nước Trời qua những cử chỉ nhỏ của mình, từ chào hỏi mọi người đến thực hành những cử chỉ của tình thương mến. Trong những hành động đơn sơ đó tình yêu có thể được tỏa lan, khiến những trái tim rộn niềm hân hoan. Con xin dâng những công việc của ngày hôm nay, kết hiệp với ĐGH Phanxicô, cho những ý nguyện của Ngài trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

How good it is to wake up in the presence of the Lord! “I must also preach the good news of the kingdom of God to other cities, for that is why I was sent” (Lk 4:43). I make myself available to the Kingdom through my small gestures, from greeting people to practicing a gesture of kindness. That in my simple actions love can be radiated, cheering hearts. I offer the works of this day in union with Pope Francis, for the intentions of this month. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi. Đây là một ví dụ: một phụ nữ đi mua sắm, chị gặp một người hàng xóm, họ trò chuyện, một cuộc ngồi lê đôi mách bắt đầu. Nhưng chị tự nhủ trong lòng: ‘Không, tôi sẽ không nói xấu bất cứ ai’. Đó là một bước tiến lên trên con đường thánh thiện” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ, §16)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“This holiness, to which the Lord calls you, will grow with small gestures. For example, a lady goes to the market to do the shopping, she meets a neighbor, they start talking and…there are criticisms. But this woman says to herself:’“No! I will not speak ill of anyone.’ This is a step towards holiness.” (Pope Francis, Gaudete et Exsultate §16)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Mỗi ngày đều có một khởi đầu, giữa ngày và kết thúc. Con ý thức con đường này. Cảm nhận đầu tiên trong ngày mới của con là gì? Con ghi chú những thay đổi xuyên suốt hôm nay. Con có thể nhận ra căn nguyên của những đổi thay này không? Nếu con học cách nhận ra cảm xúc của mình, và hiểu chúng sẽ đưa con đi về đâu, con có thể tự do hơn và biết đứng xa để nhìn bao quát hơn mọi sự. Con đặt tên ngày sống của con, và xin dâng nó cho Người, lạy Chúa. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Every day has a beginning, a middle and an end. I am aware of this path. What feelings did I have first thing in the morning? I take note of the changes I have experienced throughout the day. Can I recognize the origin of these changes? If I learn to recognize my feelings and see where they take me, I can be freer and gain distance. I name my day and offer it to You, Lord. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao