Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01.02.2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cho con đón chào ngày mới hôm nay trong sứ mệnh của tháng này, là cầu nguyện cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu. Lạy Cha, xin cho con biết đón nhận nỗi đau và những bi kịch của họ. Chúng con luôn biết ơn những người phụ nữ trong Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha ở Argentina, họ là những người giúp đỡ chúng con bằng việc chuẩn bị từng lời cầu nguyện mỗi ngày. “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” (Mc 5,20). Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive the day by cherishing the new mission of this month: to pray for women who are victims of violence, that they are protected by society and their suffering is considered and heard. Bring to your heart their pain and the drama they live. Offer your day and your prayer for them. We are grateful for the women of the Argentine Pope’s Worldwide Prayer Network who help us to pray this month by preparing the daily prayers. “Go home with your family, and tell them what the Lord has done with you and how he has had compassion on you” (Mark 5:1-20). Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi phút trong ngày để điều chỉnh lại trái tim mình. Phương thức cầu nguyện “Đường Con Tim” đã mời gọi chúng ta nhận ra liệu những hành động của mình có đang góp phần cộng tác cho Nước Trời, hay lại là chuyện tiếp tay cho quỷ dữ. “Sự tái sinh của nhân loại bắt đầu từ người phụ nữ. Và người nữ là nguồn của sự sống. Tuy nhiên, họ liên tục bị xúc phạm, đánh đập, hãm hiếp, bị dụ dỗ mại dâm và rồi loại bỏ đi mầm sống đang mang trong bụng mình.” (ĐGH Phanxicô). Chúng ta đang nhìn nhận những người phụ nữ xung quanh mình như thế nào? Những lời mà chúng ta nói về họ có đem lại điều tốt đẹp nào hơn không? Chúng ta hãy nhớ rằng sự thay đổi bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Lạy Chúa, với tâm tình đó, con tiếp tục ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in your day to calibrate your heart. The Way of the Heart invites us to recognize if our concrete behaviors are collaborators of the Kingdom or accomplices of evil in the world. “The rebirth of humanity began with women. Women are the source of life. However, they are continuously offended, beaten, raped, induced to prostitute themselves and to eliminate the life they carry in their womb” (Pope Francis). How do you view the women closest in your life? Do your words about them serve the greater good? Remember that change begins with small gestures. Relaunch your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay dần kết thúc trong bình an. Xin cho con biết nhận ra được những người phụ nữ mà con đã gặp, và hiểu cho những nỗi đau khổ của họ. Liệu con có thể hy sinh bản thân mình vì họ không? Con có nghĩ đến sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Ngài, là giúp đỡ những người phụ nữ dễ bị tổn thương nhất không? Con xin nhìn nhận lại cách sống của mình và luôn có mục tiêu sẵn sàng thực thi sứ mệnh của Chúa Giê-su giao phó. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the ending of this day. Become aware of the women you encountered and their suffering. Were you able to offer yourself for them? Did you take into account the intention that Pope Francis entrusts to us in the Pope’s Worldwide Prayer Network, in favor of the most vulnerable women? Review your way of living this service and point out a purpose to grow in availability to the mission of Jesus.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.