Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chỉ có Tình Yêu

Con tạ ơn Chúa vì ánh mặt trời soi rọi ngày mới. Khi Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi thực thi sứ vụ, Ngài chỉ thị: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng” (Mc 6,8). Không mang bất cứ thứ gì có thể gây cản trở cho sứ vụ, ngăn tay con chăm sóc tha nhân hay làm cho lời chúc phúc của con không được cất lên. Chúa muốn con phải tin tưởng và bỏ đi những mối bận tâm của con để dựng xây Vương Quốc Tình Yêu cho Chúa. Với ý cầu nguyện của ĐTC làm cảm hứng, con phó thác cho Chúa mọi điều thân thuộc với con, trong tình hiệp thông với những người đang hấp hối. Họ là những người dạy con biết trân trọng những điều vĩnh cửu trong cuộc đời. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Only Love

Give thanks for the sun that illuminates the new day offered to you. When Jesus sent His apostles on a mission, He warned them: “Take nothing for the journey except a staff—no bread, no bag, no money in your belts” (Mark 6:8). Do not carry anything that might interfere with your service, delay your hands in caring for others, or silence your voice in blessing. The Lord challenges us to trust and to rid ourselves of concerns other than the construction of His kingdom of love. Inspired by the Pope’s prayer intention, let us surrender everything to which we are attached in solidarity with the terminally ill, who teaches us to value what is truly eternal in life. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng

Con dừng lại trong khoảnh khắc này và nghỉ ngơi trong Chúa, lắng nghe những lời của ĐTC: “Khi mọi nguồn lực đổ vào để ‘cứu vãn’ dần cạn kiệt, thì khía cạnh quan trọng nhất của mối tương quan con người được mở ra, đó chính là ‘hiện diện’: hiện diện cách gần gũi và rộng mở, để chia sẻ cảm xúc bất lực của những ai đang chạm đến thời khắc kết thúc đời người.” Con dâng một lời nguyện trong thinh lặng để cầu nguyện cho bệnh nhân đang hấp hối. Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

For the Terminally Ill

Pause for a moment and rest with the Lord as you listen to what Pope Francis has to say: “When all the resources of ‘doing’ seem to be exhausted, the most important aspect in human relationships emerges, which is ‘being’: being close and welcoming, also sharing the feeling of helplessness of those who reach the extreme point of life.” Offer a prayer in the silence of your heart for them. Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống

Con tìm một chỗ yên tĩnh và hít thở sâu. Con lắng lòng và suy tư về mọi sự kiện làm con hạnh phúc trong ngày hôm nay. Con dành một chút thời gian để cảm nhận niềm hạnh phúc này. Con tạ ơn Chúa vì ngày sống con được tặng ban. Con sẵn sàng bắt đầu ngày mai với trái tim được lắp đầy Tình Yêu để trao gửi tha nhân. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the Evening Falls

Seek a quiet place and breathe deeply. Calm your heart. Reflect on the events of today that have brought you happiness. Spend a moment savoring them. Be grateful for the day you’ve had. Be ready to start tomorrow by filling your heart with love to give to others. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao