Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới và món quà sự sống mà Cha ban cho con hôm nay. “Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: Ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: ‘Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?’” (Mt 9,3-4). Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trở thành những kiến trúc sư can đảm, đầy nhiệt thành của sự đối thoại và tình bằng hữu trong những cuộc xung đột. Con sẽ hành xử như thế nào khi đối diện với những bất hoà xung quanh con? Trong những cuộc đối thoại, con có cổ võ niềm hy vọng hay con để cho nỗi lo lắng đè bẹp con? Con quyết tâm để tỏ bày sự bình an trong các việc con làm hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for the new day and the gift of life that He gives you. “At this some of the scribes said to themselves: this man is blaspheming. Jesus knew what they were thinking and said, ‘Why do you harbor evil thoughts?’” (Mt. 9:3-4). This month, Pope Francis invites us to be brave and enthusiastic architects of dialogue and friendship in every conflict. What actions will you take before the conflicts that come up around you? In your conversations, do you foster hope or do you let yourself be overcome by uneasiness? Resolve to show peace in your actions today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con thư giãn trong ít phút buổi trưa để nhìn lại mình và nhắc lại ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: Trở nên người kiến tạo đối thoại. “Để tham dự vào việc xây dựng một xã hội cởi mở, đa dạng và tương trợ, điều tiên quyết là phải luôn phát triển và tiếp nhận nền văn hoá đối thoại như là phương cách để tiến lên mà không bị kìm hãm.” (ĐTC Phanxicô). Để đối thoại, cần bỏ đi “chân lý của tôi” mà tin vào “chân lý” để gặp gỡ tha nhân. Hôm nay, con cam kết đón nhận tha nhân làm mới lại sự hiến dâng của con cho Chúa. 

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to check in with yourself and repeat the intention put forth by the Pope: to be architechts of dialogue. “To participate in the construciton of an open, diverse, and supportive society, it is essential to constantly develop and take on a culture of dialogue as the way to go without backing down” (Pope Francis). To opt for dialogue is to renounce “my truth” and trust in “the truth” to seek out others. I recommit my day to receiving others and renew my offering to the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm đến nơi thinh lặng và chuẩn bị tâm hồn để nhìn lại ngày sống, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho con. Con đã ở cùng ai hôm nay? Con có vun đắp tinh thần đối thoại tôn trọng không? Con có đón nhận con người thật của anh em mình, hay con đã cố thay đổi bản tính họ bằng những thành kiến của con về họ? Con cảm thấy biết ơn về những người dâng tặng những điều quý giá mà con đã không nhận thấy. Con xin quyết tâm để hành động như người biết lắng nghe vào ngày mai.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look for a quiet place and prepare yourself to review the day, thanking the Lord for what you received from Him. Who were you with today? Were you able to cultivate a respectful dialogue? Did you receive others as they are, or did you try to change them according to your own perception of them? Be thankful for these people who offer a richness that you maybe don’t recognize. Make a resolution to act as a listener tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.