Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-09


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 01/09/2021⏰

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨

Lạy Cha, con đón chào ngày mới với trọn lòng tín thác nơiCha. Con chú ý đến cách Cha biểu lộ tình yêu biên dành chotạo vật trong từng chi tiết của tự nhiên. “Tôi còn phải loan báoTin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, tôi đượcsai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43) Chúa Giê-su đã gửi gắmchúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng cho hết thảy mọi người, bất kể họ ai. Trong suốt hôm nay, con sẽ chú ý đến cách thức thái độ con liên đới với anh chị em con, cũng như những dấuấn con để lại nơi cuộc sống của họ. Con xin dâng ngày sốngcho Cha để cầu nguyện cho những người đang đau khổ dịchbệnh, xin Cha thương xót họ, cùng giúp chúng con biết lưu tâmđến môi trường sống giản dị. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day by trusting in God. Notice how in each detail of nature, the Lord presents his infinite love for creation. “To the other towns also I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose I have been sent” (Lk. 4:43). Jesus gives us the mission to proclaim the Gospel to all, no matter their identity. During the day, pay attention to your way of relating with those around you; watch your attitude that you give off as well as the impression you are leaving on the lives of others. Notice your environment and embody simplicity. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Việc chăm sóc ̣ thống sinh học phảimột cái nhìn vượttrên điều thấy ngay trước mắt, nếu người ta chỉ tìm năng suấtkinh ́ nhanh và ̃ dàng, thì không ai thực ̣ chú tâm đếnviệc bảo ̣. Giá phải trả cho những tai hại do dửng dưng íchkỷ gây nên, còn cao hơn lợi ích kinh ́ có thể đạt đượcChúng ta sẽ trở thành những chứng nhân thinh lặng cho ̣ bấtcông nặng ̀, khi một ́ người chủ trương đạt được nhữngmối lợi quan trọng bằng cách bắt phần còn lại của nhân loại, hiện tại cũng như tương lai, phải trả những phí tổn quá cao choviệc thoái biến môi trường”. (TĐ. Laudato si, 36). Lạy Chúa, con đây sẵn sàng thực hiện biện pháp của con bất cứ điều con thể làm, bằng cầu nguyện hành động, để ngăn chặnnhững tổn hại đến công trình tạo dựng của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“Caring for ecosystems demands far-sightedness, since no one looking for quick and easy profit is truly interested in their preservation. But the cost of the damage caused by such selfish lack of concern is much greater than the economic benefits to be obtained…We can be silent witnesses to terrible injustices if we think that we can obtain significant benefits by making the rest of humanity, present and future, pay the extremely high costs of environmental deterioration.” (Pope Francis, Laudato si) Lord, I am available to act in my measure, and to whatever I can, through prayer and action, to prevent further harm to God’s creation.

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Con hồi tưởng lại ngày sống vừa qua. Con xin cảm tạ nhữngân sủng Chúa tặng ban thông qua công trình sáng tạo của Ngài. Con ghi nhớ ý cầu nguyện tháng này mời gọi con sống giảndị để quan tâm những người xung quanh không? Hay con nhận ra nhu cầu của bạn hữu, những người con bước ngang qua hàng ngày trong thôn xóm nơi làm việc? con đã sống thếnào, chi tiêu ra sao hay cách con hành xử lợi ích của ngườikhác môi trường thế nào? Xin Chúa tha thứ cho những khicon sống chưa giản dị thiếu quan tâm. Xin Ngài ban thêmhồng ân để con thể thành người mang lại sự sống đến môitrường xung quanh. con sẽ chọn một cách cụ thể để thực hiệnnhững điều này. Kính Mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recall the day. Be thankful for the graces God gave you through his creation. Did you keep in mind the monthly intention, which invites us to a simple lifestyle that cares for those around us? Did you look out for the needs of those by your side, those who you cross paths with on a day to day basis in your neighborhood or at work? What about your way of living, of consuming, of behaving yourself for the benefit of others and of the environment? If it is not simple and caring, ask for forgiveness and the grace to be a bearer of life in your surroundings. Choose a specific way to do these things. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao