Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin ôm trọn khoảnh khắc khởi đầu ngày mới hôm nay, mà Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng con đào sâu và củng cố mối tương quan cá vị với Chúa Ki-tô qua Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Con xin dâng trọn cuộc đời con trong bàn tay quan phòng của Cha, để phục vụ anh chị em xung quanh. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Lc 10, 22). Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa đang nói với trái tim con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace this new beginning, in which the Pope invites us to deepen and strengthen our personal relationship with Jesus Christ through the Word of God and a life of prayer. Put your life in the hands of the Lord to be in service to your brothers and sisters. “My Father has given me everything, and no one knows who the Son is except the Father, nor who the Father is except the Son and he to whom the Son wants to reveal him” (Luke 10:21-24). Listen to the Lord who speaks to your heart. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy dành ra đôi phút nghỉ ngơi giữa ngày. Trong tháng này, chúng tôi muốn đồng hành cùng bạn để cầu nguyện với huấn từ của ĐGH Phanxicô đãcgửi đến chúng ta, để từ đó ý nguyện của chúng ta thêm phần sâu sắc hơn. “Cầu nguyện là hơi thở của Đức Tin, là sự bày tỏ đầy đủ nhất của Đức Tin. Như tiếng kêu khẩn cầu cất lên từ trái tim của những ai tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Hôm nay, liệu bạn sẽ tin tưởng mà khẩn cầu điều lên Chúa? Bạn cần Ngài làm điều gì cho bạn? Hãy làm mới lại ngày sống của mình bằng việc dâng trọn bản thân mình cho Chúa Ki-tô

WITH JESUS DURING A DAY

Take some time off today. This month we want to accompany you to pray with the catechesis that Pope Francis has left us and thus deepen your prayer intentions. “Prayer is the breath of faith, it is its most adequate expression. Like a cry that comes from the hearts of those who believe and entrust themselves to God ”(Pope Francis). What is a confident cry that you could make to the Lord today? What do you need him to do for you? Re-launch your afternoon by completely giving yourself to Jesus Christ.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con tạm dừng lại đôi phút để khép lại ngày hôm nay. Cùng nhìn lại những gì con đã làm từ lúc sáng sớm. Cùng nhớ đến những nơi con đặt chân đến, những người con đã gặp, những việc con đã làm. Con đang cảm thấy biết ơn vì điều gì? Điều tuyệt đẹp nhất xảy đến với con hôm nay là gì? Con xin dâng Chúa cuộc đời con để ngày mai con sẵn sàng khởi đầu một ngày mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Get away from your activities for a moment to close out the day. Look at what you have experienced since the morning. Remember the places you have visited, the people you have met, the activities you have done. What are you thankful for? What is the most beautiful thing that happened to you today? Offer your life to the Lord and get ready to start a new day tomorrow. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.