Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu một ngày mới bằng lòng biết ơn về lòng thương xót của Cha, đã nâng đỡ cuộc đời con qua từng ngày sống. “Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người (Mt 9,9). “Dành một sự quan tâm đến nhau, biểu đạt tâm tư, lắng nghe người khác, lưu tâm đến nhau, tìm hiểu nhau, tìm những điểm chung của nhau: Những điều trên được tóm gọn trong một từ “sự đối thoại”. Để gặp gỡ và giúp đỡ nhau, chúng ta cần phải có sự đối thoại” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con biết tìm kiếm để có tinh thần đối thoại khi gặp gỡ những người con cảm thấy khó đối mặt. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the morning thankful for the Father’s mercy, which sustains our lives day by day. “As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, ‘Follow me.’ And he got up and followed him” (Mt. 9:9). “Taking an interest in one another, expressing oneself, listening to one another, paying attention to one another, getting to know one another, looking for common ground: all of this is included in the word ‘dialogue.’ To encounter and help each other, we need to have dialogue” (Pope Francis). Seek to have an attitude of dialogue in the face of any difficulty you might encounter with another person. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con thư giãn trong thời khắc buổi trưa để gặp gỡ Chúa. Hạt giống mà Chúa đã gieo vào tâm hồn con cũng phải được lớn lên nơi những người khác, như Chúa Giê-su đã làm. Chúng con được mời gọi để ra đi và tìm kiếm, chứ không phải ở lại trong vùng an toàn của bản thân. Trong cộng đoàn, con chỉ tìm đến “nhóm của mình”, hay con có mở lòng để tìm hiểu và kết nối với hết thảy người khác? Con có chấp nhận những cách làm khác nhau, hay con chỉ bám vào những điều mà con biết? Nếu Chúa là rượu, vậy thì con có là bình đựng rượu mới không?     

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to encounter the Lord. The seed that the Lord has sown in our hearts must grow in other people, just as Jesus did. We are called to go out and search, not to stay in our comfort zone. In my community, do I stay only with “my group,” or did I open myself to knowing and interacting with others? Do I accept other ways of doing things, or do I stick only to what I know? The Lord is wine, but am I a new wineskin?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình thản trong suy nghĩ và tập trung vào những hơi thở. Nhìn lại ngày sống, nghĩ về những cuộc gặp gỡ và suy ngẫm về những điều đã xảy đến. Những lần nói chuyện của của con đã diễn ra thế nào? Có đối thoại và cởi mở không? Con xây dựng các mối tương quan, hay vẫn duy trì khoảng cách và thờ ơ? Con có vun đắp cho tình liên đới, bất kể những khác biệt không? Con tâm niệm lại những điều mà con mới khám phá ra, và hạ quyết tâm trở nên cởi mở hơn nữa với những người con sắp gặp gỡ. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your thoughts and focus on your breathing. Recall the day, thinking of the encounters you had and reflecting on how they went. How was your communication? Did you make room for dialogue and openness? Did you create relationships, or did you remain distant and indifferent? Did you promote connection above and beyond differences? Note the things you discover, and make a resolution to grow in openess to others in the next interactions you have. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.