Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-09


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 02/09/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới bằng việc dâng lênCha mọi cảm xúc, những suy nghĩ hy vọng con sẽ trảinghiệm hôm nay. Như Chúa Giê-su đã phán: “Đừng sợ, từnay anh sẽ người thu phục người ta.” (Lc 5,10) Đôi khisợ hãi khiến con liệt. Con xem xét lại trái tim mình kể cho Cha biết những nỗi sợ khiến con chùn bước. Xin Cha ban ân sủng để con được tự do hơn hầu thể ra khơinhư người chài lưới mang nhiều linh hồn vào Nước Trời. Con nhớ lại ý cầu nguyện của tháng này, chăm sócngôi nhà chung, cùng xin Cha thương đến những anh chịem con đang đau khổ dịch bệnh. Lạy Cha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the new day, presenting yourself before the Lord with all that you feel, think, and hope to experience today. Offer up your day. Jesus tells us, “Do not be afraid; from now on you will be catching men” (Lk 5:10). Fear oftentimes only paralyzes us. Examine your heart and speak with the Lord about those fears that are not letting you move forward. Ask for the grace to be a bit freer to be able to go out to sea and be a fisher of souls for the Kingdom. Remember the monthly intention and care for our common home. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌷

Con lắng đọng lòng mình để nhận ra dấu chân Chúatrong buổi sáng hôm nay. Trở thành người chài lưới ngàynay nghĩa sống theo điều đó thực tế như: chăm sóc trân trọng cuộc sống. ĐGH Phanxicô nói giới trẻ hômnay nhắc nhớ chúng ta rằng, Trái Đất không phải mónhàng để tiêu hoang huỷ hoại, nhưng cao cả hơn thế, đó di sản để truyền lại. Xây dựng một tương lai tốt đẹp hơnkhông phải chỉ cảm giác tốt, nhưng đúng hơn, đó nhiệm vụ đòi hỏi các hành động cụ thể ngay hôm nay. Chúng ta nên đáp lại nhiệm vụ đó bằng sự thật, thay những ngôn từ sáo rỗng; bằng những điều thực tế chứkhông phải ảo tưởng.”Hôm nay, con đang thực hiệnnhững hành động cụ thể nào để quan tâm đến sự sống thiên nhiên?

WITH JESUS DURING A DAY

Quiet your heart to recognize God’s footsteps in your morning. To be fishers today means to live according to something real: caring for and valuing life. Pope Francis tells us that “the youth of today remind us that Earth is not a good to spoil, but rather, a legacy to pass on. Building a better tomorrow is not just a good feeling: rather, it is a task that requires specific actions today. We should respond to the task with truth, not empty words; with facts, not illusions.” What concrete actions are you taking in your day to day life that show care for life and nature?

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Vào buổi tối này, con tĩnh lặng nhìn lại ngày sốngvới Chúa Giê-su. Con nghĩ đến các nhu cầu của ngườixung quanh khi con đưa ra quyết định mua hay tiêu thụkhông? Con tận tâm trong việc chăm sóc môi trườngxung quanh con không? Nếu con chưa thực hiện đượcnhững điều đó, thì xin Chúa tha thứ ghi nhận lời mờigọi của ĐGH Phanxicô thái độ dẫn đến các hành độngnày ủng hộ việc kiến tạo một thế giới dễ sinh sốnghơn, một hội nhân đạo hơn, hầu mỗi người đều mộtchỗ đứng, không ai cao hơn ai.” Giờ đây, con đưa ra mộtgiải pháp cho ngày mai. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter into the silence of the evening, contemplating your day with Jesus. Did you take into account what those around you need at the times when you made decisions to buy or consume? Were you conscientous of caring for your environment? If you did not do this, ask for forgiveness and receive the invitation from Pope Francis: “the attitude towards this work… is in favor of constructing a world that is more inhabitable and a society that is more humane, one in whcih all have a place and none is above another.” Decide on a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao