Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-09


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY
02-09-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày mới được bắt đầu. Hôm nay con thực sự muốn thinh lặng để có thể gặp Chúa Giêsu. Con muốn để mình được Chúa chữa lành và yêu thương. Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho con. Xin cho con biết làm thế nào để tin tưởng Chúa, trong sự tín thác rằng chỉ mình Chúa mới có thể cho con những gì con còn thiếu. Con dâng ngày hôm nay bằng cách cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho tài nguyên của hành tinh này không bị cướp đoạt, nhưng được chia sẻ công bằng và tôn trọng. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for this new day that begins. Today I really want to be silent so that I can encounter Jesus. I want to let myself be healed and loved by him. The Lord has a great plan for me. May I know how to trust him, in the certainty that only the Lord is able to give what I lack. I offer this day by joining Pope Francis in prayer so that the planet’s resources are not plundered, but shared fairly and respectfully. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nếu chúng ta luôn có Lời Chúa trong tim mình, thì không cám dỗ nào có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, và cũng không trở ngại nào có thể dẫn chúng ta lạc lối trên con đường tốt lành (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, con sẵn sàng đón nhận, hiểu biết và loan báo Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và trái tim con, để con ngày càng mở ra hơn cho thánh ý của Chúa được thể hiện. Xin dạy con đi theo đường lối Chúa! Làm cho con có thể công bố Tin mừng! Khuyến khích con trong sứ mạng hằng ngày của con! Xin cho con cam kết thực hành và chia sẻ điều tốt, tránh xa mọi điều xấu.

WITH JESUS DURING A DAY

“If we had the Word of God always in our hearts, no temptation could lead us away from God and no obstacle could lead us astray on the path of good” (Pope Francis). Lord, I stand ready to welcome, understand and announce your Word. May your Holy Spirit enlighten my mind and my heart, so that I may open myself more and more to the action of your holy will. Teach me to follow your steps! Enable me to proclaim the Good News! Cheer me up on my daily mission! May I, committed to practicing and sharing the good, distance myself from all the evil.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh và thở nhịp chậm rãi, để trái tim con được tĩnh lặng. Những biến cố nào làm cho con hạnh phúc trong hôm nay? Con có cảm thấy mình được yêu thương, quý trọng hay được công nhận không? Con giữ những suy nghĩ đó trong vài phút. Con tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp trong ngày. Con chuẩn bị tinh thần cho ngày mai, để con mang tình yêu Thiên Chúa trong tim mình và trao ban cho người khác. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.