Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ngày cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng. 
Con dành phút giây thinh lặng này để dâng lên Chúangày sống hôm nay. ĐTC Phanxicô đã nói các thiênthần bản mệnh tồn tại, bạn đường Chúa đã đặtbên cạnh chúng ta trên hành trình cuộc đời“. Vậy con tương quan thế nào với vị thiên thần bản mệnh của con? Xin các thiên thần giúp con trên đường đời. Con cầunguyện cho Thượng Hội đồng sinh được nhiều hoa trái, để nhờ đó mỗi thành viên trong Hội Thánh luôn hội bày tỏ bản thân được lắng nghe trong công cuộcdựng xây Hội ThánhLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly Day of Prayer for the Synod 
Take a moment of silence to offer up your day. Pope Francis says that “guardian angels exists, that he is a companion that God has placed at our side on our life’s journey”. How is your relationship with your guardian angel? May they help us on our journey. Let us pray for the fruits of the synod, so that each member may experience the opportunity to express themselves and to be heard in the building up of the Church. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ông Gioan lên tiếng nói: ‘Thưa Thầy, chúngcon thấy người nhân danh Thầy trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, người ấy không cùngvới chúng con đi theo Thầy.’ Chúa Giêsu bảo ông: ‘Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chốnglại chúng ta ủng hộ chúng ta!’” (Lc 9,46-50) Mốitương quan với Chúa Giêsu thúc đẩy con nhận ra chínhcon người quản trung thành, anh em của tất cảmọi người đại diện của Chúa Kitô trong HộiThánh hoàn . Trong bầu khí cầu nguyện, con tự hỏi: Liệu con đã cởi mở dấn thân vào các sáng kiến củabất kỳ hội đoàn nào trong Giáo xứ, hay Giáo phận củacon chưa? Con hiệp với ước nguyện của Thánh TâmChúaLạy Cha, xin cho tất cả nên một.”

WITH JESUS DURING THE DAY

“Teacher, we saw one casting out demons in your name, and since he is not one of us, we wanted to hinder him.” Jesus answered him, “Do not hinder him; he who is not against you is for you.” (Lk 9:46-50) Our relationship with Jesus makes us recognize ourselves as faithful stewards, a brother to our brothers, and a representative of Christ in the universal Church. In prayer ask yourself: Am I open to and do I participate in the initiatives of any of the movements of my parish or diocese? United in your scared heart, “Lord, may we all be one.” 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít một hơi sâu nghĩ về những niềm vuicũng như nỗi buồn đã qua của ngày hôm nay. Con đãbày tỏ tình yêu của mình đối với tha nhân chưa? Tạ ơnCha tất cả những con trong cuộc sống, xinCha thứ tha cho những lầm lỗi của con. Ngày mai, con sẽ bắt đầu ngày mới với ý tưởng để mọi người biết vềcon qua chính những việc con làmKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a deep breath, think about the happiness and sadness you experinced throughout the day. Did you show your love to others? feel thankful for everything you have lived and ask forgiveness for anything that you did wrong. Tomorrow, start your day with the idea of letting people know about you through your actions. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao