Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón nhận lấy ngày mới hôm nay với một tấm lòng trắc ẩn, sẵn sàng trao ban tình yêu đến những ai cần đến Cha. Chúa Giê-su đã nói với chúng con rằng “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn” (Mt 15,32). Có rất nhiều người dành thời gian ở bên con, chia sẻ công việc, gia đình và tình bạn nữa. Lạy Cha, con có bao giờ dừng lại để giúp đỡ họ chưa? Con có bao giờ lùi lại một bước để bản thân mình được tác động bởi cách họ đang sống không? Tình yêu thương là một quyết định đòi hỏi chúng con phải biết chú tâm vào nó và hành động bằng tình yêu. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace this new day with a compassionate heart, ready to give love to those who need you today. Jesus tells us “I feel compassion for the people because they have been here with me for three days and they don’t have anything to eat” (Matthew 15:29-37). Many people spend their days with you, sharing their work, family and friendship. Do you stop to help meet their needs? Do you ever take a step back to allow yourself to be moved and impacted by how they live? Compassion is a decision and it asks us “to pay attention” and act with love. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con xin nghỉ ngơi đôi phút ngày hôm nay để cầu nguyện cùng anh mù Ba-ti-mê. Như Đức Giáo Hoàng nói với chúng con: “Anh ta mù và ngồi ăn xin ngoài vệ đường. Một ngày kia anh nghe rằng Chúa Giê-su sẽ đi ngang qua đó, và anh chờ đợi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tìm được Chúa Giê-su.” Lạy Chúa, câu chuyện về anh người mù Ba-ti-mê đã phản chiếu điều gì trong cuộc đời con? Con có muốn tìm thấy của Giê-su không? Vẫn còn đó những thứ che khuất mắt con, khiến con không thể nhìn thấy Chúa trong cuộc đời. Nhưng lạy Chúa, xin cho con vẫn kiên trì đứng bên vệ đường với lòng khao khát mãnh liệt tìm được Chúa Giê-su, để Ngài chữa lành cho con.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break today to pray with Bartimaeus. As Pope Francis tells us, “he was blind and he would sit begging on the side of the road…One day he hears that Jesus would pass by…Then Bartimaeus waits: he will do everything possible to find Jesus.” What does the reality of this blind man reflect in your life? Do you want to find Jesus too? There are blinds that prevent you from “seeing” the Lord in how you live, but you can still stand on the side of the road with the strong desire to “find” Jesus so that he can heal you. Renew this desire this afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và chú tâm vào bản thân mình. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Chúa trong ngày hôm nay. Những suy nghĩ nào lặp đi lặp lại? Những cảm xúc nào được khơi gợi? Những cuộc trò chuyện nào đã được tạo ra? Những suy nghĩ của con hình thành nên thái độ của con. Lạy Chúa, ngày mai, con quyết tâm sống tốt, xin Chúa giúp sức cho con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and focus your attention within yourself. Be grateful for the presence of God in your day. What thoughts were recurring today? What feelings did they arouse? What conversations did they generate? Our thoughts program our attitudes. Make a resolution for tomorrow and ask God for help. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.