Tông Đồ Cầu Nguyện, 03/01/2022

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, với trọn cả tấm lòng, con kêu cầu danh Cha, danh xưng duy nhất có thể bảo vệ con. Con xin đón nhận ngày mới Cha ban như một cơ hội để đi cùng tha nhân trong tình bác ái huynh đệ. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Đức Giêsu, con chiên hiền hòa của Chúa Cha, với lòng hiền lành, Ngài đã giải thoát chúng con khỏi bạo lực của chính mình và dạy chúng con biết yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người mà không phân biệt đối xử. Trong tâm tình đó, con có khao khát nào để sống ngày hôm nay? Con thưa chuyện cùng Cha và dâng tất cả những điều con trải nghiệm được cho ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart to the Lord by calling on his name, the only name capable of protecting you. Receive this day from his hand like an opportunity to walk with others on the path of fraternity. “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world” (Jn 1:29). Jesus, peaceful lamb of the Father, with your meekness you free us from our own violence and teach us love and respect for all without discrimination. In this light, how do you desire to take on today? Discuss this with the Lord and offer up all that you experience for the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi giữa ngày và suy gẫm về điều mà ĐTC đã dạy: “Giáo hội tuyên xưng Chúa Kitô; Giáo hội không tuyên xưng chính mình, nhưng là Chúa Kitô bởi vì chính Ngài và chỉ Ngài mới cứu con người khỏi tội lỗi, giải thoát và dẫn đưa chúng ta đến miền đất của sự sống và tự do. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ của con chiên Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tin tưởng và bước theo Ngài”. Trong ý chỉ cầu nguyện của tháng này, làm sao con có thể thể hiện những hành động cụ thể này của Chúa Giêsu trong cuộc sống con? Trong tâm tình đó, con tiếp tục ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break this afternoon and delve into what Pope Francis: “The Church proclaims Christ; she does not proclaim herself, but Christ because it is him and only him who saves people from sin, frees them, and guides them from Earth to life and freedom. The Virgin Mary, Mother of the Lamb of God, helps us to believe in him and follow him.” Keeping in mind the monthly intention, how do you think you can embody these concrete actions of Jesus in your own life? Continue on your day in this dynamic.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con ngưng lại công việc để nghỉ ngơi, nhìn lại ngày sống đang dần khép. Con nhớ về tất cả mọi cuộc gặp gỡ của con với những anh chị em con. Những cuộc gặp gỡ đó đã để lại ấn tượng gì trong con? Con đã gieo những hạt giống nào cho những người xung quanh mình? Con hồi tưởng lại, xem mình đã có những suy nghĩ và cảm xúc gì về họ. Liệu con đã ganh đua hay giận dữ một cách không cần thiết với người khác? Con trân trọng cuộc sống của những người con gặp gỡ và đảm bảo rằng những cuộc gặp gỡ của con gieo rắc sự bình an trong các mối quan hệ của mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to look at the day as it comes to a close. Review all your encounters with your fellow brothers and sisters. How did these encounters resonate with you? What sort of seeds did you sow in those around you? Recognize what feelings and ideas were left in them. Did you compete or get angry unnecessarily with others? Appreciate the lives of those you encounter and make sure that your encoutners sow peace in your connections. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao