Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở lòng đón nhận cuộc sống mà Cha đã thương rộng ban cho con. Đó là một món quà quý giá giúp chúng con có thể phản chiếu tình yêu và lòng nhân từ của Cha giữa bộn bề công việc thường ngày. “Rồi Người bảo Tôma: ‘Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin’ (Ga 20,27). “Giữa dửng dưng ích kỉ và biểu tình cách bạo lực, luôn có một lựa chọn khả thi khác: đối thoại” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay, con quyết tâm mở lòng mình để đối thoại, lắng nghe mà không mang định kiến với những gì mọi người chia sẻ với con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Graciously receive the life that God has given to us. It is a precious gift that allows you to reflect on his love and mercy in the middle of your daily tasks. “Then he said to Thomas, ‘Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe’” (Jn 20:27). “Between selfish indifference and violent protest, there is always another possible option: dialogue” (Pope Francis). Today, make the resolution to be open to dialogue, listening without prejudice to what others tell you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào buổi chiều, con dừng lại để nhìn lại bản thân. Con đã sống ngày hôm nay như thế nào? Nhìn lại những cuộc đối thoại của mình hôm nay, con đã gieo được gì vào trái tim của những người xung quanh con? “Nền tảng của mỗi cuộc gặp gỡ đó là: chúng ta đều là anh chị em của nhau, là con của một Cha trên trời, và mỗi chúng ta với những nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống riêng, đều có rất nhiều thứ để có thể đối thoại chia sẻ.” (ĐGH Phanxicô). Con có biết trân trọng những thứ mọi người trong cộng đồng của con đem đến cho con và mở lòng đón nhận không?     

WITH JESUS DURING A DAY

This afternoon, take a break to check-in with yourself. How am I living out the day? I make myself aware of the conversations I am having. What have I sown in the hearts of those around me? “This is foundation of each encounter: we are all brothers and sisters, children of the same heavenly Father, and each one of us with their own culture, language, and traditions, has much to bring to the table” (Pope Francis). Do I value what others in my community have to offer, and do I make room for them?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con để lòng mình lắng lại vào thời khắc ngày hôm nay sắp kết thúc. Nhìn lại những ân sủng mà con đã nhận được. Con đã chấp nhận những thử thách trong cuộc sống của mình hoặc của người khác như thế nào? Con có tôn trọng những giới hạn của con và giới hạn của mọi người xung quanh con không? Con có giữ được sự bình tĩnh, hay con đã cảm thấy mất kiên nhẫn? Trong giây phút cuối ngày này, xin Chúa tha thứ cho những giây phút con để sự nóng nảy lấn át sự kiên nhẫn. Con quyết tâm làm gì vào ngày mai? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind as this day ends. Recall the graces you have received. How did you endure the trials of your life or of others’ lives? Did you respect your boundaries and the boundaries of those around you? Did you remain calm, or did you ever feel impatient? Finish the day praising God, asking forgivness for any moments where feelings in the heat of the moment took the place of patience. What do you resolve to do for tomorrow? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.