Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 03/08/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón nhận ngày mới với niềm tri ân dành cho MẹGiáo Hội. Trong Tin Mừng ngày hôm nay, khi đối diệnvới sự thờ ơ của các tông đồ trước người phụ nữ đangtheo họ tìm kiếm sự giúp đỡ, Đức Giêsu mặc khải mộtđiều đó về sứ mạng của Ngài. “Thầy chỉ được sai đếnvới những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en thôi.” (Mt 15, 24). Với Đức Giêsu, người phụ nữ khiêm tốn này một dụ của niềm tin không thể bị lay chuyển. Con tin tưởngrằng Chúa Giêsu sẽ tỏ lòng xót thương đồng hành cùngcon trong những nỗi đau của mình. rằng con khôngđơn độc. Người luôncùng con chiên lạc của mình. Xin Chúa giúp con, thông qua hành động, biết đồng hành vớinhững người chung quanh. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day and be thankful for Mother Church. In today’s Gospel, faced with the disciples’ indifference to a woman following them in search of advice, Jesus reveals something about his mission. “I was sent only to the lost sheep of the house of Israel” (Mt. 15:24). For Jesus, this humble woman is an example of unshakeable faith. We trust that Jesus takes pity and accompanies us in our suffering. We are not alone. He is with his lost sheep. Accompany those around you through your actions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌷

Trong khoảng lặng nghỉ ngơi giữa ngày, con ngẫmnghĩ về những lời của ĐTC Phanxicô: “Chúng ta hãy phóthác chính mình cho Chúa Thánh Thần để được trợ giúpcùng sự kiên vững trong đức tin. Ngài truyền ban sự can đảm trong trái tim của những người tin, ban cho cuộcsống việc làm chứng cho Đức Ki- của chúng ta độnglực của niềm tin sự thuyết phục, khích lệ chúng ta vượt qua sự hoài nghi về Thiên Chúa sự thờ ơ đối vớitha nhân.” Gương Đức Trinh Nữ Maria nhắc cho con biếtrằng con cần đến Chúa Thần Khí của Ngài biết bao; Mẹ minh chứng cho một đức tin mãnh liệt, đầy tràntình yêu, một tình yêu biết can đảm cầu xin Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Let us allow Pope Francis’ words to help us take a break in the day. “We commend ourselves to the Holy Spirit to be aided with persevering in our faith. The Spirit infuses boldness in the hearts of believers, gives our lives and our Christian witness the force of conviction and persuasion, and encourages us to overcome disbelief in God and indifference towards others.” The Virgin Mary can remind us to be more aware of our need for the Lord and his Spirit; She demonstrates a strong faith, full of love, a love that knows how to bravely petition to God.

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Nhìn lại ngày sống, con biết ơn về những trải nghiệm con được. Đâu những điều khiến con lo lắng? Những tình huống nào đã giúp con cảm thấy bình an, những tình huống nào thì không như vậy? Đâu nhữngđộng lực, hay khuynh hướng trong con con khám phánơi cõi lòng khi nhìn lại những kinh nghiệm ấy? Hãy nhớrằng, thông qua việc suy xét này, con sẽ nhận ra phânđịnh được tiếng nói của Thần Khí trong trái tim, tách biệtđược lời ấy với những tiếng gọi ồn ào khác để con thểbước đi trên những con đường chắc chắn hơn. Xin Chúatha thứ con đã chẳng hun đúc những thôi thúc lànhthánh bên trong mình. Con quyết tâm chú ý hơn nữa đếnnhững thôi thúc ấy trong đời sống mình vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recall your day, thankful for what you experienced. What things worried you? What situations helped you stay peaceful, and which ones didn’t? What movements, inclinations, or tendencies do you discover in your heart after considering what you experienced? Remember that, through these considerations, you will be able to identify and discern the voice of the Spirit in your heart, distinguishing it from other voices so that you may walk on more certain paths. Ask forgiveness is you did not foster the divine movements within you, and make a resolution to be more attentive to those movements in your life tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao