Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 03-10-2020

 

 ????CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG????

Giống như Aquila và Priscila (x. Cv 18,2), chúng ta hãy biết ơn vì một ngày mới và quảng đại dâng lên Thiên Chúa những gì chúng ta đã lãnh nhận từ Ngài. Chúa Giê-su nói với chúng ta, “Anh em hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,17-24). Đóng góp của Aquila và Priscila trong sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô được thánh Phao-lô đánh giá cao. Đôi vợ chồng này thể hiện họ có “một trái tim tràn đầy đức tin nơi Thiên Chúa và quảng đại với tha nhân, sẵn sàng tiếp đón khách lạ, giống như họ cũng đã từng là khách lạ. Sự nhạy cảm này khiến họ không còn xem mình là trung tâm nữa mà ân cần thể hiện nghệ thuật sống của người Ki-tô hữu về lòng hiếu khách” (ĐGH Phanxicô). Thiên Chúa cũng kêu gọi bạn trở thành “Thánh Thể sống động”, một tấm bánh được bẻ ra cho người khác. Bạn có gì để cống hiến cho sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô? Bạn cảm thấy mình được mời gọi để làm gì vào lúc này? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 

????WITH JESUS IN THE MORNING????

Like Aquila and Priscila (see Acts 18:2), be grateful for the new day and generously offer to the Lord what you receive from him. Jesus tells us, “Rejoice that your names are written in heaven” (Luke 10:17-24). Aquila and Priscila’s contribution to the mission of Christ was valued by the Apostle Paul. These spouses demonstrate that they have a heart full of faith in God and generosity to others, able to make room for those who, like them, experience the strangers. This sensitivity leads them to decentralise themselves to practice the Christian art of hospitality” (Pope Francis). The Lord also calls you to be a “living Eucharist,” broken bread to others. What do you have to offer to the mission of Christ? What do you feel called to do at this time? Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Hãy dừng lại một chút vào giữa ngày sống và gặp gỡ với Thiên Chúa. Cộng tác vào sứ mạng của Chúa Ki-tô là kết quả của một đời sống có tình bạn sâu sắc với Ngài qua lời cầu nguyện. Để cộng tác với Ngài, chúng ta cần phải biết Chúa Giê-su, bước đi với ngài, nghe lời Ngài, sứ điệp của Ngài, và biết sứ mạng của Ngài là gì và cách thực hiện sứ mạng ấy. Chúng ta không đi theo Chúa bằng cách riêng của mình, nhưng là theo cách của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sửa đổi con tim mình để nên hòa hợp với Chúa.

Bạn có dành thời gian để đi vào mối tương quan bạn hữu với Chúa không?

WITH JESUS DURING A DAY☀️

Take time to pause in your day and encounter the Lord. Collaborating in the mission of Christ is the result of a life of deep friendship with him lived through prayer. To collaborate with him it is necessary to know Jesus, walk with him, savor his word, his message, and know what his mission is and how to enact it. We do not follow him in our own way but with his way. That is why it is necessary to configure our heart to be in tune with his. Do you take time to enter into friendship with the Lord?

— ∞  +  ∞ —

????CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI????

Nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Con cảm thấy thế nào trong thời điểm này? Con cầu xin Chúa Giê-su chỉ cho con thấy những chi tiết nhỏ của ngày hôm nay. Những khoảnh khắc nào là quan trọng đối với con? Con dừng lại một chút để cảm ơn và suy ngẫm về những chi tiết đó. Con bắt đầu ngày mai bằng cách nhớ lại tình yêu mà con đã nhận được, để conn có thể trao ban tình yêu ấy cho người khác. Kính mừng Maria …

????WITH JESUS IN THE NIGHT????

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.