Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-11

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷 Bắt đầu ngày mới này, con tự hỏi liệu mình có muốn được ở gần bên Chúa Giê-su hơn không? “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27). Chúa đã mời gọi chúng con quy hướng bản thân …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-11 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.