Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Vị trí trước nhất để phục vụ
Lạy Cha, con chào đón ngày mới với tâm tình bước đến gầnhơn Trái Tim của Chúa Giê-su, Con của Cha, Đấng đã hiếnthân con, đã đến với con qua Tích Thánh Thể. Bằngcách này, Ngài nói với con rằng, vị trí trước hết vị trí củaphục vụ“Khi anh được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối” (Lc 14,10). ĐGH Phanxicô nói với con rằng Người Ki- hữuchúng ta tồn tại để phục vụ, không phải được phục vụ. Lạy Chúa, xin cho con biết sống đời phục vụ trong mọi việccon làm, xin cho con chỉ chọn con đường phục vụ trongkhiêm tốn vui vẻ, trong những công việc thường nhật, trong những cuộc gặp gỡ, trong những giây phút giải trí, trongmọi lúc, mọi nơi. Con cầu nguyện xin ơn đặc biệt cho ĐGH trong tháng nàyLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The first place to serve
I welcome the new day, close to the Heart of your Son Jesus who gives himself for me and who comes to me in the Eucharist. In this way, you tell me that to be in the first place is to serve. “When you are invited, go and take the lowest place” (Lk 14:10). The Pope tells us that “the Christian exists to serve and not to be served.” May my life be service in everything I undertake, may I take no other path than humble and joyful service, in my daily routines, in my meetings, in moments of recreation, always and everywhere. I ask especially for graces for the Pope this month. Our Father 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hiệp nhất cùng ĐGH với tất cả mọi người
Con dừng lại những bận rộn của ngày sống hôm nay để dànhít phút cầu nguyện. ĐGH đã chia sẻ rằngChúa Giê-sukhông dạy chúng ta phải hòa hợp với nhau, biết yêuthương nhau. Chính Ngài Đấng hiệp nhất chúng ta không làm cho chúng ta trở nên đồng nhất. Ngài hiệp nhấtchúng ta trong từng sự khác biệt của mỗi người Lạy Chúa, ngay cả khi con những suy nghĩ khác biệt với mọi người, con góp phần xây dựng sự hiệp nhất này không? Con nhìnlại trái tim thái độ của bản thân mình, con khám phá xemliệu rằng mình giữ được sự cởi mở khiêm tốn không? Liệurằng con kiên nhẫn trước những khó khăn không? Con làmmới ngày sống dâng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữamọi người trong Giáo Hội với Đức Giáo Hoàng.

WITH JESUS DURING THE DAY

United with the Pope and with each other
Stop the busyness of the day for a moment of prayer. The Pope tells us: “He (Jesus) did not command us to get along, but to love one another. It is He who unites us, without making us uniform. He unites us in our differences.” Do you contribute to unity, even if you think differently from your brothers? Look at your heart and your attitudes, discover if you maintain a humble openness and if you are patient in the midst of difficulties. Renew your offer so that we all remain united among ourselves and with the Pope

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sự tĩnh lặng của Chúa
Lạy Chúa, con hồi tâm kết thúc ngày sống. Hôm nay con biết ơn những điều ? Chúa đã trao ban cho con hội đểbiết ơn, để sống bước tiếp về phía trước. điều ngăntrở con bước về phía trước không? Đây lúc con tha thứ trở nên tự do. Lạy Chúa, ngày mai, xin giúp con luôn hướngmắt lên Ngài tiếp tục bước tiếp về phía trướcKính mừngMaria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

God’s calm
It is time to meditate and close the day, what are you grateful for today? The Lord gives us the opportunity to be thankful, to live and keep moving forward. Is there something that does not allow you to move forward? This is the time to forgive and be free. Ask the Lord for help so that tomorrow, you can continue to move forward without taking your eyes off Him. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao