Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con cảm tạ Cha trong ngày chúng con mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, là quan thầy của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH, bao gồm cả phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (EYM). Thiên Chúa nói với chúng con rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21) Bước theo Chúa chính là khám phá ra tiếng Ngài mời gọi giữa vô vàn tiếng nói khác, theo chân Ngài bất cứ nơi đâu. Lạy Cha, xin cho con giữ vững tinh thần sẵn sàng để hành động với sự dịu dàng của Chúa Ki-tô, trong mọi việc con làm hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for today on which we celebrate St. Francis Xavier, Patron of the Pope’s Worldwide Prayer Network, which includes the Eucharistic Youth Movement (EYM). The Lord tells us “Not everyone who says to me ‘Lord, Lord’ will enter the Kingdom of Heaven, but only whoever does the will of my Father who is in Heaven” (Matthew 7:21, 24-27). To follow the Lord is to discover his voice among so many voices, following him where he calls. Maintain an attitude of inner readiness today to act with the tenderness of Jesus Christ in what you experience today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con xin nghỉ ngơi để khởi động lại buổi chiều hôm nay với trái tim hướng về Thiên Chúa. ĐGH Phanxicô nói rằng, anh mù Ba-ti-mê “hoàn toàn cô độc, và không ai quan tâm đến. Anh ấy đã làm gì? Chỉ biết la lối, kêu xin. Anh ta sử dụng vũ khí duy nhất của mình là giọng nói. Anh bắt đầu kêu lên ‘Lạy Chúa Giê-su con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi’”. Buổi chiều này, con nghĩ đến việc Chúa sẽ đi ngang qua con đường nơi con đang ngồi. Xin Chúa cho con biết dùng lời nói của mình như anh mù Ba-ti-mê để khẩn cầu lên Chúa. Thiên Chúa luôn muốn con bày tỏ những ước muốn của mình, bày tỏ trái tim này đến Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break during the day to relaunch the afternoon with your heart centered on the Lord. The Pope says that Bartimaeus, “is completely alone, and nobody cares. And what does Bartimaeus do? Shouts. And keeps screaming. He uses the only weapon he has: his voice. He starts yelling, ‘Son of David, Jesus, have mercy on me.’” Imagine that the Lord passes your way this afternoon. Use your voice as Bartimaeus and ask what you need, the Lord wants you to express your desire, to show him your heart. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại đôi phút để kết thúc ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa vì những điều gì? Khoảnh khắc nào hôm nay khiến con nhớ đến nhất? Con muốn trở nên khác biệt về điểm nào? Lạy Chúa, xin Ngài giúp con để con hoàn thành thử thách khó khăn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pause for a few moments at the end of the day. Calm down. What do you have to thank God for? What moment do you remember most strongly? What would you have liked to be different? Ask for help with the biggest challenge you have for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.