Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-05


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 04/05/2021⏰

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Trong ngày mới hôm nay, con đã nhận lãnh được bình an của Chúa Phục sinh mà Ngài đã ban cho con:”Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14,27-31). Con đón nhận bình an này với lòng biết ơn, con sẵn sàng mang bình an và niềm hân hoan hòa vào mọi việc con làm trong ngày hôm nay. Con nguyện dâng lên Chúa tất cả mọi sự để cầu nguyện cho ý chỉ của tháng này và đặc biệt là cho tất cả anh chị em trong mạng lưới cầu nguyện. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The risen Lord offers you his peace on this new day: “My peace I give you” (John 14: 27-31). Accept it with gratitude and commit yourself to also being the bearer of that peace and joy in all your activities today. Offer everything that you live for the intentions of the Pope and for your brothers and sisters who are part of this Network. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Chiều hôm nay, con tìm một nơi yên tĩnh để gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng: “Cần phải đặt phẩm giá con người, và chính bản thân họ làm trung tâm, chứ không phải là các động lực có xu hướng tiêu chuẩn hóa mọi thứ, và đặt tiền bạc lên hàng đầu”. Trái tim của con đã cảm nhận được gì từ những lời nói này? Chúa Giêsu không hề ngần ngại đặt con người và phẩm giá của con người nơi trung tâm cuộc đời của Ngài. Ước mong sao những việc con làm trong ngày hôm nay cũng theo cùng một hướng với Ngài. Xin cho con tiếp tục ngày sống hôm nay với tâm tình này trong tâm trí con.

WITH JESUS DURING A DAY

Find a space this afternoon to encounter the Lord. Pope Francis reminds us that “it is necessary to always put humans at the center with dignity, contrasting the dynamics that tend to standardize everything and put money first.” What do these words say to your heart? Jesus did not hesitate to put the human person and their dignity at the center of his life. May your actions today be directed in the same direction. Resume your daily activities with this perspective in mind.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Màn đêm đã dần dần buông xuống, con ngẫm lại hành trình của ngày hôm nay. Con thầm cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban tặng cho con trong ngày sống. Có chăng con đã nỗ lực dựng nên cây cầu kết hiệp con với mọi người xung quanh hay con đã đào sâu hơn những khe nứt? Con có mở lòng đón nhận tha nhân? Con có tìm gặp những người mà con chẳng mấy ưa thích chăng? Đức Thánh Cha dạy bảo mọi người rằng “Tình yêu tạo nên mối liên kết thân tình và toả lan khi nó khiến cho bản thân người ấy bước ra khỏi chính mình mà đến với người khác.” Xin Chúa thứ tha cho con vì những lúc con chẳng biết cho đi, và xin giúp con đặt mục tiêu khiến mình nên như món quà hữu ích hơn cho các anh chị em. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look at your journey now as evening falls. Be grateful for the gifts of God on this day. Did you create bridges with those who surrounded you or did you deepen the fissures? Did you broaden your heart to welcome your neighbor? Did you go out to meet the one who is far from your affection? The Pope teaches us that “love creates bonds and expands existence when it draws the person from himself to the other.” Ask for forgiveness for what you did not know how to deliver on and point out a purpose to improve in the gift of yourself to your brothers and sisters. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.