Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bắt đầu một ngày mới với tâm tình biết ơn, con mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa dành cho con. “Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: ‘Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?’ Và họ vấp ngã vì Người.” (Mc 6, 2-3). “Việc đối thoại giữa các thế hệ, giữa người với người (vì chúng ta đều là một) là khả năng cho đi và đón nhận, nhưng vẫn giữ mình cởi mở với sự thật” (ĐGH Phanxicô). Con quyết tâm không xét đoán ý kiến của người khác cho đến khi họ nói hết những gì họ muốn chia sẻ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Graciously embrace the new day and open your heart to the love that God has for you. “Many who heard him were astonished. They said, ‘Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary?’ And they took offense at this” (Mk 6:2-3). “Dialogue among generations, dialogue among people (since we are all one people) is the capacity to give and receive, remaining open to the truth” (Pope Francis). Resolve to not judge someone else’s opinion until they have finished speaking. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại nghỉ ngơi và nhìn lại ngày sống của con cho đến lúc này, để nhìn nhận cách mà những cuộc gặp gỡ giữa con và mọi người đã diễn ra. Giọng điệu và hành động của con đã ra sao? “Với tư cách là người rao truyền Phúc Âm, chúng ta dự phần vào các công việc và hoạt động thường ngày của những người xung quanh chúng ta, ta đến gần họ và hạ mình xuống để chịu bị bẽ mặt nếu cần thiết. Chúng ta tham dự vào cuộc sống trần thế, chạm đến thân thể đang rỉ máu của Chúa Giêsu nơi mỗi người mà chúng ta gặp gỡ” (ĐGH Phanxicô). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành cầu nối, xây dựng nên những cuộc đối thoại và dự phần trong những thời khắc khó khăn. Con muốn sống lời mời gọi này như thế nào?     

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break to look back on the day thus far and see how the encounters with my neighbors have been. What was the tone of my actions and words? “As Evangelizers, we get involved in the works and actions of the daily life for all those around us, drawing near to them and lowering ourselves to being humilitated if necessary. We participate in human life, touching the wounded body of Christ in the people we encounter” (Pope Francis). Jesus invites us to be bridges, building dialogue and staying involved in times of difficulty. How do I want to live out this call?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạm gác lại tất cả công việc và để cho bản thân được tĩnh lặng. Con nhớ lại từng thời khắc ngày sống hôm nay. Liệu con đã ý thức được nhịp điệu tự nhiên trong cuộc sống thường ngày của con cũng như của mọi người? Con đã biết tôn trọng diễn tiến tuần tự của thời gian, hay con đã có xu hướng ‘tăng tốc’ như ĐGH Phanxicô đã nói đến? Điều này ảnh hưởng đến những mối quan hệ của con như thế nào? Con dành ra một thời khắc để nói chuyện với Chúa và xin Ngài nhắc nhở con về tầm quan trọng của mọi khoảnh khắc nhỏ bé, thường nhật, và không xem thường chúng hơn những thời khắc lớn lao khác. Con quyết tâm và chuẩn bị cho một khởi đầu mới vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Set aside all other tasks and let yourself be silent. Recall your day one step at a time. Were you aware of the natural rhythm of your life and the lives of those around you? Did you let time go on, or did you identify a tendency to ‘speed up,’ like Pope Francis pointed out? How has this affected your relationships? Take a moment to talk with the Lord and ask him to remind you of the importance of little, everyday moments and not overlooking them in favor of big ones. Make this resolution in preparation for a fresh start tomorrow.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.