Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-09


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 04/09/2021⏰

 

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con tạ ơn Chúa vì ngày mới Cha ban; mỗi khoảnh khắc là khoảnh khắc tốt để làm điều đúng. “Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?” Đức Giê-su trả lời : “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?” (Lc 6, 1-3). Lề luật thì tốt khi chúng phục vụ cho tình huynh đệ. Đừng sợ mắc lỗi khi cố gắng làm điều đúng. Con xin dâng ngày mới lên Cha, xin giúp con biết cách diễn tả sự trân trọng, biết ơn đến những người quanh con. Xin Cha cũng thương đến những người đau khổ vì dịch bệnh, xin an ủi nâng đỡ và chữa lành họ. Lạy Cha chúng con….

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day giving thanks to the Lord; each moment is a good moment to do what is right. “While he was going through a field of grain on a sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them. Some Pharisees said, ‘Why are you doing what is unlawful on the sabbath?’ Jesus said to them in reply, ‘Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry?’” (Lk. 6:1-3). The law is good when it is in the service of fraternal love. Do not be afraid of committing errors in your efforts to do what is right. Offer up your day and adopt a simple style of grateful respect for all of creation. Our Father…

 

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌷

Con dừng lại trong ngày sống của mình, làm mới lại sức mạnh của bản thân với lời cầu nguyện phát xuất trực tiếp từ cõi lòng của con, được thôi thúc bởi ngày sống con đang hướng đến. Con ghi chú lại những điều quanh con. Thiên Chúa mời gọi con tiếp tục với sứ mạng lòng trắc ẩn của Chúa hướng đến những điều tốt lành mà Người ban tặng cho con. “Mối quan tâm đến môi trường bắt nguồn từ tình yêu thương là cần thiết cho con người, cùng với sự cam kết không ngừng khi đối mặt với các vấn đề xã hội” (ĐTC Phanxicô). Điều gì tốt nhất con có thể làm trong môi trường sống và trong những mối tương quan của con? Con tiếp tục con đường của mình với ý tưởng này trong đầu con.

 

WITH JESUS DURING A DAY

Take a pause in your day, renewing your strength with a prayer directly from your heart that is inspired by the day you are navigating. Notice the things around you. The Lord invites you to continue on with his mission of compassion towards the good that he presents to you. “A concern for the environment rooted in love is required for human beings along with a constant commitment in the face of societal problems” (Pope Francis). What can you do better in your environment and in your relationships? Continue your path forward with this in mind.

 

— ∞  +  ∞ —

🌙CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌙

Con cảm tạ Chúa về ngày sống đã trôi qua. Con nhìn lại và xem ngày hôm nay con đã sống thế nào? ĐGH Phanxicô mời gọi mọi người “tránh thoái thác, thờ ơ khi đối mặt với cảnh tượng hành tinh đang bị cướp và bị tàn phá vì lòng tham muốn lợi nhuận và nhân danh sự tiến bộ.”Con có nhận trách nhiệm cho tình trạng này không, hay con trốn tránh? Con có làm việc cho một lối sống đơn giản không? Trong sự phát triển bản thân con, con có lo cho tha nhân và hành tinh này cùng phát triển không? Con cầu xin ơn tha thứ nếu con còn thờ ơ, và giúp con thực hiện một giải pháp cụ thể, lưu tâm đến an sinh của mọi người và của tạo vật, nhiều như khi con lưu tâm đến lợi ích của chính con. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be thankful for this day that has taken place. How did it go by for you? Pope Francis invites us to “avoid looking the other way, indifferent in the face of the planet’s signs that is has been looted and broken for desire of profit and in the name of progress.” Do you take responsibility for this situatuon, or do you flee from it? Do you work for a simple lifestyle? In your personal progress are you inclusive of those around you and of the planet? Ask forgiveness if you have fallen into indifference and make a specific resolution to consider the wellbeing of others and of creation as much as you consider your own. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao