Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày mới và sẵn sàng tham dự cùng hàng ngàn anh chị em để mừng ngày cầu nguyện cho ý chỉ hàng tháng của Đức Giáo Hoàng. Trong tháng này, ĐGH Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho mối tương quan của ta với Chúa Giêsu được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Chúa Giê-su luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện, và Ngài mong muốn chạm tới khát khao sâu thẳm nhất, nơi mà Ngài tìm thấy chúng ta. “Các anh có tin là tôi làm được điều đó không. Và thế là mắt họ liền mở ra” (Mt 9, 27-31). Con dành thời giờ hôm nay để được ở lại với Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời,..

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day and get ready to join thousands of brothers and sisters who today celebrate the Monthly Day of Prayer for the Pope’s intention. This month Pope Francis invites us to pray so that our personal relationship with Jesus Christ is nourished by the Word of God and by a life of prayer. Jesus listens to our prayer and wants to join our deepest desire, which is where he finds us. “May it be done to you according to your faith. And their eyes were opened” (Mt 9: 27-31). Take some time today to be alone with the Lord. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi để hiệu chỉnh lại trái tim mình. ĐGH nhắn nhủ rằng, “Chúa Giê-su nghe thấy tiếng khóc của chúng ta. Lời cầu nguyện của Ba-ti-mê chạm đến trái tim Ngài, là chính trái tim của Thiên Chúa, và những cánh cửa cứu rỗi mở ra cho anh. Chúa Giê-su gọi tên anh. Anh liền đứng dậy và theo Ngài.” Vào buổi chiều tà, Chúa Giê-su cũng lắng nghe và mời gọi con. Xin cho con biết chú tâm đến lời Chúa vang lên trong trái tim và nơi những khoảnh khắc của cuộc đời con. Con xin hiệp ý cầu nguyện cùng với anh chị em con, những người mong muốn nuôi dưỡng mối tương quan với Chúa Giê-su qua đời sống cầu nguyện.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to calibrate your heart. The Pope tells us that, “Jesus hears their cry. Bartimaeus’ prayer touches his heart, the heart of God, and the doors of salvation open for him. Jesus calls to him. He jumps up.” This afternoon the Lord also listens to you and calls you. Pay attention to the voice of the Lord that resounds in your heart and in the events of your life. Join your prayer with that of your brothers and sisters who wish to cultivate a personal friendship with Jesus founded on a life of prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con sẵn sàng để kết thúc một ngày sống. Con suy ngẫm những điều con đã trải qua kể từ lúc bình minh, và thầm tạ ơn vì những ân sủng đặc biệt con được nhận lãnh. Thiên Chúa đã trao gửi cho con những cơ hội nào: nơi làm việc, với gia đình, bạn bè hay nơi cộng đoàn? Con đã đáp lại như thế nào? Xin cho con biết thực hiện những công việc hằng ngày với tất cả tình yêu, và trọn vẹn dâng hiến là một đức tính quả cảm. Liệu rằng con đã trung thành nơi những điều nhỏ nhặt trong hôm nay hay chưa? Con suy ngẫm về ngày hôm nay và quyết tâm nuôi dưỡng sự trung thành. Kính mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Get ready to close the day. Review what you have experienced since dawn and be grateful for any special grace received. What opportunities has God given you: at work, with family, with friends, in the community? How have you responded? Carrying out the daily routine with love and total surrender is a heroic virtue. Have you been faithful in the little things of today? Reflect on today and make a resolution to grow in fidelity. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.