Tông Đồ Cầu nguyện, 05-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/02/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa ban cho con ngày sống mới và con dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ và lắng nghe lời họ kêu cứu. “Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.” (Mc 6, 14-29). Ai đang ngồi trong bữa tiệc của lòng con? Con để ai bước vào? Chúa Giê-su chọn người nghèo trong bữa tiệc của Ngài, bao gồm cả những người phụ nữ mà Ngài quý trọng và đối đãi tế nhị. Còn về phần con thì sao? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for the new day and offer it for the Pope’s intention.  For women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded. “But the opportune day came when Herod, on the occasion of his birthday, gave a banquet to his magnates, to the tribunes and to the leaders of Galilee” (Mark 6:14-29). Who are seated at the table of your heart? Who do you let in? Jesus chose the poor of his time, including women whom he valued and treated with delicacy. And you? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng các hoạt động trong giây lát và tự hỏi bản thân xem con đang quản lý ngày sống của mình như thế nào. Tâm hồn của con được đặt ở đâu? Đức Thánh Cha nói rằng thân xác người phụ nữ “phải được giải phóng khỏi chủ nghĩa tiêu thụ, phải được tôn trọng và tôn vinh. Đó là thể xác cao quý nhất trên thế giới, vì nó đã cưu mang và sinh ra Đấng Tình Yêu cứu chuộc chúng con” (ĐTC Phanxicô). Con tận dụng thời điểm này để nhận thức về cơ thể mình. Đó là món quà của Thiên Chúa dành cho con và cho tha nhân. Nó là vật vận chuyển sự sống, tài năng, là vật lan truyền tình yêu, sự dịu dàng và là người thực hiện công việc. Xin Chúa cho con biết cảm ơn và chăm sóc thể xác của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Break for a moment with your activities and ask yourself how you are managing your day. Where is your heart set? The Pope tells us that the woman’s body “must be freed from consumerism, it must be respected and honored. It is the noblest flesh in the world, because it conceived and gave birth to the Love that has saved us” (Pope Francis). Take advantage of this moment to become aware of your body. It is a gift of God for you and for others. It is a carrier of life, talents, a transmitter of love, tenderness, and a doer of work. Thank it and take care of it.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành chút thời gian cầu xin Chúa cho con thấy được vẻ đẹp của ngày sống, của những người con đã gặp gỡ, đặc biệt là những người phụ nữ. Xin cho con biết chú ý vào những giá trị của riêng mình, và những điều mà làm cuộc sống con trở nên phong phú. Con muốn tạ ơn vì điều gì? Ai là người cho con thấy sự hiện diện của Chúa? Nguyện xin Chúa cho con biết thích thú với những gì con đang khám phá và chuẩn bị cho ngày mới trong việc trân trọng những người phụ nữ như Chúa đã làm. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of the day lived, of the people you met, especially if they are women. Focus your attention on the values that are your own and that enrich your life. What do you want to be thankful for? Who shows you the face of God? Enjoy what you are discovering and prepare to live tomorrow valuing women as the Lord does. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.