Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu một ngày với lòng ngợi ca Cha về món quà của sự sống. Cuộc sống là một món quà vô giá của tình yêu và lòng trắc ẩn mà Thiên Chúa ban cho con để con có thể làm cho nó đơm hoa kết trái trong lòng mình, trong gia đình, trong công việc, trong lúc vui chơi giải trí và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con. “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43). Xin Chúa cho con biết ngẫm suy đời sống của mình có những trở ngại nào, và đâu là hoa trái của tình yêu mà Ngài mong đợi nơi con. Xin cho con biết sửa đổi và để bản thân sinh hoa trái. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day praising our Father for the gift of life. Life is an undeserved gift of love and compassion that God gives you so that you can make it bear fruit among us, in your family, in your work, in your entertainment, in all areas of your life. “That is why I say to you that they will take away the kingdom of God and give it to a people that produces fruits” (Matthew 21:43). Review in your life what impediments you have to the fruits of love that God expects of you. Make an amendment and let yourself bear fruit. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng bước lại đôi chút trong hành trình hôm nay để hướng về Thiên Chúa, Đấng ngự trong trái tim con. Ngài có một thông điệp tình yêu dành cho con và cho tất cả mọi người, hãy để ý tới Ngài! “Trong thời gian của chúng ta, Tân Nương của Đức Ki-tô chuộng dùng phương thuốc của lòng thương xót hơn là những vũ khí mang tính nghiêm trị” (ĐGH Phanxicô). Những tin tốt mà Đức Giê-su mang đến cho con là của một Thiên Chúa Cha giàu lòng nhân hậu và xót thương. Xin cho những nỗi sợ hãi và tội lỗi không khiến con quên đi thông điệp này. Con tự rà soát lại mình có đủ khiêm tốn để đón nhận lòng vị tha của Thiên Chúa hay chưa?

WITH JESUS DURING A DAY

Stop in the process of this journey to dedicate time to the God who dwells in your heart. He has a message of love for you and for all men, pay attention to him! “In our time, the Bride of Christ prefers to use the medicine of mercy and not take up the weapons of severity” (Pope Francis). The good news that Jesus gives us is that of a good and merciful God the Father. May our fears and guilt not make us forget this message. Do you humbly accept God’s forgiveness?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con để những ồn ào trong nội tâm dịu xuống, tìm kiếm sự tĩnh lặng khi ngày đang khép lại và biết ơn những gì con đã trải qua. Con khám phá những chuyển động của trái tim mình. Con có đón nhận tình yêu của Chúa dành cho con và cho tha nhân, hay con đã khước từ nó? Con đã vun trồng sự tốt lành thánh thiện hay là những ích kỷ trong suy nghĩ, lời nói, hành vi? Bấy nhiêu điều đó có chất chứa trong thái độ của con không? Chính lúc con từ chối đón nhận Tình Yêu cũng là lúc con từ chối người khác. Những gì con vun trồng nơi mảnh vườn của mình hoặc sẽ có lợi, hoặc sẽ gây hại cho môi trường xung quanh của con. Xin Cha tha thứ vì con chưa đủ yêu thương, cùng xin giúp con biết mở rộng lòng đón nhận Cha trong Bí tích của lòng thương xót. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm the interior noises, seek calm in this day that is ending and be grateful for what you have experienced. Discover the movements of your heart. Have you received the Love of God for yourself and for others or have you deprived yourself of it? Have you cultivated divine goodness or rather selfish thoughts, words and gestures? How much of each thing was there in your attitudes? When you deprive yourself of receiving Love, you deprive others as well. What you grow in your garden favors or damages your environment. Ask for forgiveness for the lack of love and open your heart to the Father in the Sacrament of Mercy.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.