Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-07


☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 05/07/2021⏰

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Con bắt đầu một ngày mới bằng việc ngợi khen Chúa vì món quà của sự sống, món quà của tình yêu mà Chúa ban tặng, dù con chẳng xứng đáng, để con có thể sinh hoa trái trong mọi lĩnh vực của cuộc đời mình. “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy (Mt 9, 24-25). “Chúng ta có xu hướng ưu tiên thói quen làm đau kẻ thù và sử dụng những cái tên gây tổn thương thay cho sự cởi mở và tôn trọng, những điều thật sự cho ta lời giải đáp để vượt qua sự khác biệt” (ĐTC Phanxicô). Đâu là cách mà con đối thoại? Con lắng nghe để thấu hiểu, hay chỉ để phản bác? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day praising the Lord for the gift of life, the undeserved gift of love that God gives you in order to bear fruit in all areas of your life. “He said ‘Go away! The girl is not dead but sleeping.’ And they ridiculed him. When the crowd was put out, he came and took her by the hand, and the littel girl arose” (Mt. 9:24-25). “We tend to priorizite the habit of tearing down adversaries and using hurtful names in place of open and respectful, where we will truly find an answer to overcome difference” (Pope Francis). How do you have dialogue? Do you listen to understand, or simply to disagree? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con gác lại công việc và dọn lòng để nhìn lại cách sống của mình trong ngày hôm nay. Ngày sống của con đã trôi qua ra sao? Là những Người Loan Báo Tin Mừng, con luôn ý thức về những tài năng của mình vì Chúa muốn những ơn ích ấy được triển nở. “Hãy chăm sóc lúa tốt và khoan nổi giận với cỏ lùng” (ĐTC Phanxicô). Mâu thuẫn là một phần của cuộc sống, và có thể sinh hoa trái nếu con có thể khám phá được điều tốt lành nơi chúng, tựa như lúa tốt mọc giữa cỏ lùng, ngay cả khi nó không hoàn hảo hoặc chẳng giống như những gì con mong đợi. Con có đang học cách khám phá những điều tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh hay không? Con đổi mới các quyết tâm trong ngày của mình.  

🌻WITH JESUS DURING A DAY🌻

I slow down the pace of my day, readying myself to look back at how I have lived out the day. How has my day gone? As Evangelizers, we are always aware of our gifts because the Lord wants to grow them. Take care of the wheat and do not grow angry over the weeds” (Pope Francis). Contradictions are a part of life, and they can be fruitful if we are able to discover the wheat the grows from them, even if it’s not perfect or what was expected. Am I learning to discover the good that grows from every situatuon? I renew my resolutions for the day.

∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Ngày sống hôm nay đã dần trôi qua. Con lắng đọng tâm hồn và nhìn vào nội tâm mình. Cảm tạ Chúa vì một ơn ban mà con đã lãnh nhận được trong ngày hôm nay. Nhìn lại tình yêu của Ngài đã tuôn đổ trên con, nhìn lại những hoàn cảnh con đã trải qua với những người con đã gặp trong ngày hôm nay. Thái độ của con trong những khoảnh khắc đó ra sao? Liệu đó có phải là những giây phút của sự đón nhận và đối thoại không? Con đã nhấn mạnh sự hiệp nhất và ưa chuộng việc ở lại trong sự khác biệt hay chưa? Con ghi lại những điều con khám phá được và đưa ra quyết tâm để lớn lên trong thái độ niềm nở vào ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is coming to an end. Calm your mind and collect yourself interiorly. Give thanks for a certain grace that you received today. Look back at the Lord’s love that passed by you, look back at the situations you experienced with the people you saw today. What was your attitude in those moments? Were they moments of receptiveness and dialogue? Did you emphasize common ground and did you prefer to maintain differences? Take note of what you discover and make a resolution to grow tomorrow in a welcoming attitude. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.