Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-08🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 05/08/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành -da- Phi-lípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: ‘Người ta nói Con Người ai?” (Mt 16,13).”Như Chúa Giêsu đã làm, Giáohội cũng sốnggiữa con người con người. Chính lẽ ấy, trong suốt lịch sử, Giáo hội đã đặt ra cùng một câuhỏi: ‘Chúa Giêsu ai đối với những người nam ngườinữ ngày nay?’” (ĐTC Phanxicô). Con bắt đầu ngày mớivới những câu hỏi này, con sẵn sàng lắng nghe đónnhận Chúa Giê-su, Đấng đã tỏ mình ra cho con qua nhữngngười xung quanh. Con xin dâng ngày hôm nay để cùngcầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội. LạyCha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples ‘Who do people say that the son of man is?’” (Mt 16:13). “Just as Jesus did, the Church lives in the midst of people and for people. Because of this, throughout her entire history, the Church has asked the same question: ‘Who is Jesus for the men and women of today?’” (Pope Francis). I begin this new day with these questions, ready to listen to and receive Jesus who reveals himself to us in our neighbors. I offer my day for the Church, that she may go out and evangelize. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Đức Giê-su lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy ai?”‘ (Mt. 16,16). Hôm nay, trong chính giây phút này, đốivới con, Chúa Giê-su ai? Con thể nói với ChúaGiê-su? Con thấy Ngài hiện diện qua những ai? Con thể đáp lại Ngài như Phê-rô đã làm không? “Thầy ĐấngKi-, Con Thiên Chúa hằng sống.” Con tiếp tục ngàysống với quyết tâm đặt Thiên Chúa làm trọng tâm trongcác hoạt động của mình. Con ý thức rằng, thái độ nội tâmnhư vậy sẽ xây dựng một Giáo hội cởi mở với mọi người.

WITH JESUS DURING A DAY

“He said to them, ‘who do you say that I am?’” (Mt. 16:16). At this break in my day, in this specific moment, who is Jesus for me? What can I say to Jesus? In whom do I see him? Can I respond to him as Peter did? “You are the Messiah, the son of the living God.” I start my day up again, resolving to put Christ at the center of my activities, aware that such an interior attitude builds a Church open to others.

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Hòa mình vào không gian tĩnh lặng cuối ngày, con nhớ lại những đã xảy ra trong hôm nay, những chi tiếtnào đã xảy ra với con, con tạ ơn Chúa những điềuđó. Con nhìn lại lời nói hành động của chính mình. Lờinói việc làm của con giống như của Chúa Giê-sukhông? Con để Ngài nhìn mọi thứ qua ánh mắt của con nói mọi lời qua môi miệng của con hay không? Con vui mừng đón lời Ngài mời gọi con kết thân với Ngàikhông? Con tự nhủ rằng Thiên Chúa không muốn làm bấtcứ điều không con. Ngài ban cho con Thần Khícủa Ngài Ngài tin tưởng vào con. Ngài bày tỏ tình yêu tình bạn của Ngài với thế giới này qua con. Xin Chúahãy thứ tha những con đã lỗi phạm con vui mừngđón nhận lời mời làm bạn với Chúa vào ngày mai. Kínhmừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter into the quiet of the day as it comes to a close. Recall the details of today that stick with you and thank God for them. Recall your words and actions. Were they like those of Jesus? Did you allow him to look through your eyes and speak with your mouth? Were you able to welcome his invitation to a personal friendship with you today? Keep in mind that the Lord does not want to do anything without you. He gives you his spirit and counts on you to express his love and friendship to the world. Ask forgiveness if you feel the need and accept his call to friendship tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao