Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Bình minh
Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉcủa Đức Thánh Cha. Con nhắm mắt lại, lắng đọng tâmhồn gặp gỡ Chúa. Xin cho con nhận biết kế hoạchtuyệt vời Chúa dành cho con để con ý thức đượcrằng con kho báu của Chúa, đứa con thơ, mônđệ, người được chọn một thành viên trong GiáoHội của Ngài. Đối với Ngài, con quý giá thế nhưngliệu con đang sống như một chi thể khỏe mạnh phát triển trong ân sủng của Ngài không? Hay con một chi thể chết, không sinh hoa trái chọn sống xa ânsủng của Ngài? Chúa ơi, xin cho tất cả mọi thành viêntrong Giáo Hội được hiệp nhất trong ân sủng Chúa, thể cùng nhau bước đi để làm cho Giáo Hội trở thànhmột thể sống động, tỏa sáng tình yêu Thiên Chúacho toàn thế giớiLạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Dawn
Offer the day and join the Holy Father’s prayer intention. God has great plans for you today. Close your eyes, place yourself in front of a tabernacle… Be silent. Offer the day. You are a treasure of God, a child, a disciple, a chosen one, a member of his Church. Are you a living, healthy member, living in the grace of God, or are you dead, lacking the life of grace, destined for death? Pray for the Church, that all its members, united by grace, may walk together to make the Church a living body that radiates the Love of God to the whole world. Our Father 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian để lắng lòng mình lại, hít thởthật sâu lặp lại: Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Ngài. Này đây tôi tớ Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lúachín đầy đồng, thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xinchủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,35-38). LạyChúa, Giáo Hội luôn luôn cần những người thợ gặt những linh mục nhiệt thành, xin Chúa sai những linhmục thánh thiện, nhiệt thành đến chăm sóc Giáo Hộicủa Ngài. Chúa ơi, Giáo Hội hiệp hành của chúngcon hôm nay cũng rất cần sự đồng hành, hiệp nhất củaanh chị em Ki- hữu để đem Chúa đến mọi nơi. Xin cho con được vững tin quảng đại để hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, Ngài cần ? Ngài muốn con làm ?

WITH JESUS DURING THE DAY


Workers for the vineyard
“The harvest is plentiful, but the laborers are few; pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Set out on your journey” (Mt 9:35-38) Take a moment to gather yourself.. Take a deep breath and repeat: Jesus I love you, here I am. What do you want from me? The Church needs priests. Ask God to send holy priests to his Church. And more than ever the synodal Church needs the laity to bring its work to the people. Pray, trust and fill yourself with generosity to ask the Lord: Jesus, what do you want me to do? What do you need? 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành những giờ phút cuối ngày để giữ tĩnhlặng trong tâm hồn. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã chocon nhận ra tình yêu sự hiện diện của Ngài trongcuộc sống của con. Xin tha thứ cho con mỗi khi con chưa thể tỏ lòng thương xót với anh chị em trong giađình, trong cộng đoàn, nơi làm việc nơi Giáo Hội. Thân lạy Chúa! Xin Thánh Faustina cầu bầu cho con tiến sâu hơn đến Lòng Thương Xót Chúa sống hiệphành trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Kính mừngMaria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to quiet your soul. Thank you, Lord, for letting me be aware of your love and let me live under your presence. Forgive me if I was not able to show mercy for people in my family, community, job and Church. O Lord. may Saint Faustina help us join in your mercy to live synodality with the strength of the Holy Spirit! Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao