Tong Đồ Cầu Nguyện, 05-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày mới với trái tim sẵn sàng bước đi gặp gỡ những người láng giềng. “Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền(Mt 9,35; 10,1,6-8). Con được mời gọi để hành động, để trao gửi cuộc sống cho tha nhân, để cuộc sống này trở nên dễ dàng hơn, và xoa dịu nỗi khổ đau của người anh chị em con. Đó chính là một sứ mạng của lòng thương xót đến với thế gian, mà mỗi người học cách tiếp nối và noi gương Chúa Giê-su. Xin cho con biết học hỏi từ những cử chỉ của Chúa Giê-su và thấu hiểu cách Ngài rao giảng. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day with a heart ready to go out to meet your neighbor. “Jesus called his twelve disciples and gave them power to cast out unclean spirits and to heal all sickness and disease” (Matthew 9:35; 10:1,6-8). You are called into action to give your life to others, to make life easier, and to soften the suffering of your neighbor. It is a mission of compassion for the world, which one learns to carry with Jesus and like Jesus, after his example. Learn from the gestures of Jesus, understanding how to preach his word. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại ngày sống vào chiều nay để gặp gỡ Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nhắc nhớ về lời cầu nguyện của Ba-ti-mê, Đức Giê-su hỏi anh để anh bày tỏ ước muốn của minh – đó là điều quan trọng – và tiếng khóc ấy trở thành lời thỉnh cầu: ‘Xin cho tôi nhìn thấy được.” Điều gì đã che khuất tầm nhìn của con? Điều gì đã khiến đôi mắt con mù quáng? Trong nửa ngày tàn lại, xin cho con biết thỉnh cầu Chúa Giê-su như anh mù đã làm, rằng con sẽ lấy lại thị lực để nhìn thấy Chúa. Cuộc gặp gỡ với Ngài sẽ thay đổi mọi điều.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day this afternoon to meet the Lord. Pope Francis continues to tell us about Bartimaeus’ prayer when, “Jesus speaks to him, asks him to express his desire – this is important – and then the cry turns into a request: ‘Make me regain my sight.’” What is it that clouds your vision? What things blind you at this time? For the remainder of the day, ask Jesus Christ like this blind man did, that you regain your sight to see the Lord. The encounter with him will change everything.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở của mình. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con biết ơn vì những điều gì? Con suy ngẫm về công việc, cảm xúc, hoàn cảnh và con người mà Chúa gửi đến cho con. Con đã giải quyết những điều đó như thế nào? Con có cảm thấy đôi lúc con xa rời sự tự do của mình hay không? Nguyện xin Chúa giúp đỡ để con biết ứng xử với những điều con đối mặt vào ngày mai. Kính mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and focus on your breath. How was your day? What are you thankful for? Look at your works, your affections, the things, and the people that God has given you. How have you dealt with them? Do you feel that some part of your day has taken away your freedom? Ask God for help to respond to what you face tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.